Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko (v nadaljevanju Merila UL FRI)           

 

Habilitacijsko področje UL FRI: Računalništvo in informatika