Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Fakulteta za šport (v nadaljevanju Merila UL FŠ)           

Habilitacijsko področje UL FŠ: Znanost o športu - kineziologija