Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Teološka fakulteta (v nadaljevanju Merila UL TEOF)

Habilitacijska področja UL TEOF