Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta (v nadaljevanju Merila UL NTF)   

 

Habilitacijska področja UL NTF