Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Zdravstvena fakulteta (v nadaljevanju Merila UL ZF)         

Habilitacijska področja na UL ZF

Spletna stran UL ZF: http://www.zf.uni-lj.si/si/habilitacije