Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Veterinarska fakulteta (v nadaljevanju Merila UL VF)           

Habilitacijska področja UL VF