PROGRAMSKA OPREMA

Univerza ima pogodbo za najem naslednje programske opreme:

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

CELOTNO LICENČNO PROGRAMSKO OPREMO, KI JO NUDI UL, MORAJO UPORABNIKI, KI PRIDOBIJO PRAVICO DO UPORABE TAKŠNE OPREME, UPORABLJATI SKLADNO S POGODBO IN SPLOŠNIMI POGOJI PONUDNIKA TER POGOJI, KI JIH DOLOČI IZVAJALEC.

MICROSOFT

Nadgradnja operacijskega sistema Windows (ang. Windows Pro Upgrade) omogoča nadgradnjo pred nameščenega operacijskega sistema Windows na katerokoli novejšo različico. Pogoj za namestitev in uporabo je, da za računalnik, ki je bil kupljen z nižjo ali enako različico operacijskega sistema Windows (npr. Windows 7 Home Premium ali Windows 8.x) je možno nadgraditi na novejšo različico operacijskega sistema (npr. na Windows 7 Enterprise ali Windows 8.1 Enterprise).

Zaradi izteka podpore za operacijski sistem Windows XP vam priporočamo, da računalnike nagradite na novejše različice operacijskega sistema Windows.

Polna različica programskega paketa Microsoft Office Professional Plus s pripadajočimi orodji za preverjanje pravilnosti besedil (v nadaljevanju: MS Office). Na vse računalnike, ki so v lasti organizacij je mogoče namestiti in uporabljati MS Office. Predhodno kupljena nižja različica Microsoft Office Professional ni potrebna - jezikovne različice niso pomembne, možni so prehodi med vsemi jeziki, ki so na voljo.

Zaradi izteka podpore za programsko opremo MS Office 2003 vam priporočamo, da računalnike nagradite na novejše različice programske opreme MS Office.

Licence za dostop do strežnikov, ki vključujejo licence MS Windows Server CAL, MS Exchange Standard CAL, MS Exchange Enterprise, MS SharePoint Standard CAL, MS System Center Configuration Manager Client CAL, MS Lync Standard CAL, MS ForeFront Endpoint Protection.

 • licence CORE CAL dovoljujejo dostop z računalnikov v lasti Univerze z operacijskim sistemom Windows do strežnikov Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft System Center Configuration Manager Server in MS Lync Server ne glede na različico operacijskega sistema na računalniku in različico strežnika. Univerza mora licence za navedene strežnike pridobiti posebej, saj te niso vključene v licenco CORE CAL.
 • Univerza lahko na vseh računalnikih v okviru licence CORE CAL uporablja tudi program za zaščito pred računalniškimi virusi MS Endpoint Protection.

Home use program (HUP) – pravica za domačo uporabo programa
Zaposleni UL imate na voljo HUP, preko katerega lahko licenčno uporabljate Office Proffesional Plus in sicer za 12,95€. Pogoji za uporabo so naslednji:

 • Univerza mora imeti aktivno MS/EES pogodbo, ki vključuje Office on Premise za vse zaposlene.
 • Zaposleni mora biti v delovnem razmerju z Univerzo.
 • Windows OS ni na voljo za domačo uporabo.
 • 1 licenca Office za 1 zaposlenega.

Administrator na VLSC strani aktivira korist HUP, kjer se kreira »program Code« in določi domena. Uporabnikom posredujete Program Code, sami pa morajo imeti aktiven mail. S kodo, aktivnim mailom in kreditno kartico za plačilo, sprejmejo pogoje in opravijo nakup na naslednji povezavi: www.microsofthup.com. Vsak zaposleni dobi svoj ključ in povezavo do prenosa programske opreme.  

Pravice za delo na domu - Work from home (WFH) – definicija iz EES pogodbe: uporabnik lahko brezplačno uporablja 1 izvod Windows Upgrade (za nove naprave bo potrebno kupiti licenco kot do sedaj (OEM)) / Office Proffesional Plus / Core CAL za domačo uporabo). Med obdobjem licenciranja lahko predavatelji in osebje, ki so primarni uporabniki upravičeni do namizne naprave ustanove, v katerem se izvaja eden ali več izdelkov, ki jih je licencirala ustanova, izvajajo en izvod vsakega licenciranega izdelka v domačem osebnem računalniku, ki je v njihovi lasti ali ga imajo v zakupu in sicer samo za namene, povezane z delom. Pravice za delo na domu za predavatelje ali osebje so ob prekinitvi zaposlitve s strani ustanove ali drugačni pridružitvi ustanovi samodejno odpovedane, izdelka pa ni več dovoljeno izvajati v domačem osebnem računalniku.

Microsoft lahko v okviru programa Software Assurance za izdelek ponuja tako pravice za delo na domu kot tudi pravice za domačo uporabo programa, zato mora ustanova za te izdelke izbrati pravice za delo na domu ali pravice za domačo uporabo programa, vendar ne sme izbrati obeh možnosti. (vir: EES pogodba)

Vsak študent lahko uporablja programsko opremo na vseh napravah v lasti organizacije (npr. stacionarni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, »pametni« telefoni).

Spletne storitve Office 365: so brezplačno omogočene redno oziroma delno zaposlenim in redno oziroma izredno vpisanim študentom Univerze v Ljubljani. Zaposleni in študenti z uporabo te storitve se morajo strinjati z Microsoftovimi pogoji uporabe. Prenos storitve je možen tukaj in za prijavo uporabite svojo digitalno identiteto:

 • zaposleni: (primer: ) ali uni-ljpriimekime (primer: fa.uni-ljnovakja) in kliknite Vpis. Če zaposleni uporabljate službeni računalnik, se bo ta povezal samodejno. V nasprotnem primeru vpišite še svoje osebno geslo, ki ga uporabljate za prijavo v domeno Univerze v Ljubljani.
 • študenti morate najprej aktivirati svoje uporabniško ime na spletni strani ID Portala UL. Po aktivaciji uporabniškega imena odprite internetno povezavo za prijavo v O365 in vpišete uporabniško ime v obliki (primer): .

Članice in njihovi študenti so za potrebe učenja in raziskovanja upravičeni tudi do programske opreme Microsoft Imagine. Včlanitev v Microsoft Imagine omogoča zaposlenim in študentom Univerze v Ljubljani brezplačno namestitev in uporabo navedene licenčne programske opreme podjetja Microsoft za namene raziskovanja. Pravila in pogoji uporabe so dostopni tukaj.

Microsoft Imagine loči Standard in Premium verzijo. Standard verzija je prosto dostopna vsem študentom UL, medtem ko do Premium verzije so upravičene samo določene članice (STEM = Science, Technology, Engineering, or Math). Standard verzija omogoča naslednje produkte: Microsoft Embedded, Microsoft Visual Studio Professional, Expression Suite, Windows Server and SQL Server.

Študenti Univerze v Ljubljani lahko do Standard verzije dostopate tukaj.

Za več informacij se obrnite na računalniški center svoje fakultete.

Univerza je upravičena tudi do ugodnosti:

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

MATHEMATICA

Zaposleni in študenti na spodaj naštetih fakultetah imajo možnost uporabe programske opreme Mathematica, tako na službenih, kot na domačih računalnikih. Za aktivacijo potrebujete uraden univerzitetni e-naslov. Navodila za namestitev in aktivacijo dobite v računalniškem centru svoje fakultete.

 • Fakulteta za elektrotehniko,
 • Fakulteta za matematiko in fiziko,
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
 • Fakulteta za strojništvo,
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko,
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Vse ostale fakultete imajo možnost nakupa cenejših licenc, kot so na spletu. Za zaposlene lahko naročate posamezne licence, za domačo uporabo študentov, pa je minimalno naročilo 25 licenc.

Za več informacij se obrnite na računalniški center na svoji fakulteti. 

ESRI

ESRI programska oprema je namenjena samo zaposlenim in študentom Univerze izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Prepovedana je uporaba v komercialne namene in profitne dejavnosti - torej za projekte in dejavnosti, ki se tržijo in so predmet plačila.

Zaposleni in študenti na spodaj naštetih fakultetah imajo možnost uporabe programske opreme ESRI, eno inštalacijo na službenem in eno inštalacijo na domačem računalniku. Navodila za namestitev in aktivacijo dobite v računalniškem centru svoje fakultete.

 • Biotehniška fakulteta,
 • Fakulteta za arhitekturo,
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
 • Filozofska fakulteta,
 • Medicinska fakulteta.

Neomejen dostop do ESRI spletnih tečajev za zaposlene in za študente. Aktualen seznam tečajev: http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses. Dostope do ESRI tečajev urejajo administratorji na vaši matični članici. Za informacijo o administratorju se obrnite na računalniški center svoje članice.

Enkrat letno dobavitelj izvede nagradni natečaj »Naj ESRI diploma«, na katerem lahko kandidirajo študenti s svojim zaključnim delom. Novica o začetku natečaja je vsako leto objavljena na spletni strani Univerze.

Enkrat letno je organiziran dogodek »Predstavitev novosti v ESRI ArcGIS programih«, ki je namenjen zaposlenim in študentom. Obvestilo je posredovano računalniškim centrom na članice, ki obvestijo uporabnike.

Zaposleni in študenti s statusom, ki ga izkažejo s potrdilom o šolanju oz. zaposlitvi, imajo priznan 20 % popust pri udeležbi ESRI tečajev, ki jih izvaja dobavitelj.

Za več informacij se obrnite na računalniški center na svoji fakulteti.

SPSS (Statistical package for the Social Sciences)

SPSS je programski paket, ki omogoča statistično obdelavo podatkov. Vsebuje izčrpen nabor orodij za podatke in napovedovalno analitiko, ki je preprost za uporabo in je namenjen poslovnim uporabnikom, analitikom in statističnim programerjem. Vsak uporabnik mora zagotoviti, da bo licenco uporabljal v izobraževalne, akademske in nekomercialne namene.

Zaposleni na spodaj naštetih fakultetah imajo možnost uporabe programske opreme SPSS na službenem računalniku samo za izobraževalne namene. Navodila za namestitev in aktivacijo programske opreme dobite v računalniškem centru svoje fakultete.

Članice, ki so se pridružile k skupnemu javnemu naročilu: Rektorat, UL BF, UL EF, UL FA, UL FDV, UL FFA, UL FGG, UL FPP, UL FSD, UL FS, UL FŠ, UL FU, UL FF, UL MF, UL PEF, UL TEOF, UL VF, UL ZF.

Študenti se pozanimajte v svojem računalniškem centru, če ima vaša članica kupljene licence tudi za študente. Članica sama naroča količine programske opreme pri dobavitelju. Študenti si lahko programsko opremo namestijo na domačem računalniku.

Za več informacij se obrnite na računalniški center na svoji fakulteti.

Infrastrukturni center Mreže infrastrukturnih centrov UL 

Vodja infrastrukturnega centra (IC): mag. Aleš Košir, pomočnik glavnega tajnika

Opis IC: 

Univerzitetna služba za informatiko (USI) v okviru Mreže infrastrukturnih centrov UL vsem raziskovalcem zagotavlja:

 • najem licenc za programsko opremo Microsoft za vse računalnike raziskovalcev in laboratorijev (operacijski sistem, Office) ter
 • najem portalne opreme DIKUL (orodja za odkrivanje informacij EBSCO Discovery Service).

Sodelavci USI izvajajo skupna javna naročila za programsko opremo raziskovalcev SPSS, Mathematica, ESRI, Adobe in TurnitIn.

Strokovni sodelavci USI skrbijo za:

 • storitve optičnega in brezžičnega računalniškega omrežja UL in dostopa v Internet (omrežje Metulj, DNS, DHCP, požarne pregrade),
 • upravljanja uporabniških imen raziskovalcev (aktivni imenik, ArnesAAI),
 • elektronske pošte in
 • druge infrastrukturne storite (varnostne kopije, računalniški center).

Oprema IC:

 • 3 x jedrno stikalo z 10 Gb priključki Foundry IMR 640 (eno stikalo je rezervno),
 • 1 x Ethernet stikalo CiscoCatalyst 3560,
 • 4 x Ethernet stikalo FastIron GS 648P-POE,
 • 1 x strežnik HP Proliant BL 640.

Izkoriščenost opreme je 100 %.
 

Dejavnost se izvaja za vse raziskovalce UL in se uporabnikom ne zaračunava posebej.

Izvajanje storitev je s sofinanciranjem zagotovila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.