Izvoljeni člani Senata Univerze v Ljubljani za obdobje mandata 2013 – 2017 so:

• Rektor Univerze v Ljubljani
prof. dr. Ivan Svetlik

• AKADEMIJA ZA GLASBO
izr. prof. Marko Vatovec
• AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
prof. Tomaž Gubenšek
• AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
izr. prof. Boštjan Botas Kenda
• BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
izr. prof. dr. Miha Humar
• EKONOMSKA FAKULTETA
prof. dr. Metka Tekavčič
• FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
prof. mag. Peter Gabrijelčič
• FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
prof. dr. Rado Bohinc
• FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
prof. dr. Igor Papič
• FAKULTETA ZA FARMACIJO
prof. dr. Irena Mlinarič Raščan
• FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
prof. dr. Matjaž Mikoš
• FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
prof. dr. Matjaž Krajnc
• FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
prof. dr. Petar Pavešić
• FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
prof. dr. Milan Batista
• FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
prof. dr. Bojan Orel
• FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
izr. prof. dr. Jana Mali
• FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
prof. dr. Branko Širok
• FAKULTETA ZA ŠPORT
prof. dr. Milan Žvan
• FAKULTETA ZA UPRAVO
izr. prof. dr. Janez Stare
• FILOZOFSKA FAKULTETA
prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
• MEDICINSKA FAKULTETA
prof. dr. Dušan Šuput
• NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer
• PEDAGOŠKA FAKULTETA
izr. prof. dr. Janez Vogrinc
• PRAVNA FAKULTETA
prof. dr. Peter Grilc
• TEOLOŠKA FAKULTETA
prof. dr. Robert Petkovšek
• VETERINARSKA FAKULTETA
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
• ZDRAVSTVENA FAKULTETA
doc. dr. Andrej Starc

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV

• MIHA JURANČIČ, študent Fakultete za strojništvo
• ŽIVA JAKŠIĆ IVAČIČ, študentka Pedagoške fakultete
• JURE MRAVLJE, študent Biotehniške fakultete
• LAURA KOUDELA, študentka Fakultete za družbene vede
• TIM GREGOR GRÜNFELD, študent Pravne fakultete
• MAJA HERCOG, študentka Pedagoška fakultete
• ROK SMREKAR, študent Ekonomske fakultete

Gradiva, ki so označena kot "ZAUPNO", so objavljena na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si in dostopna samo članom Senata.

 

ARHIV: Vabila in gradiva za seje Senata od seje z dne 25.9.2007 do seje z dne 21.6.2011 so objavljeni na intranetu http://intranet.uni-lj.si/senat/gradiva_za_senat.aspx (dostop možen znotraj univerzitetnega omrežja).

Zapisniki sej Senata so objavljeni na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si in dostopna samo članom Senata. 

Izvlečki zapisnikov sej Senata
Dokumenti predstavljajo izvleček zapisnikov in ne vsebujejo delov zapisnikov, ki zaradi varovanja osebnih podatkov niso javni.

ARHIV: Zapisniki od seje Senata z dne 18.10.2005 do korespondenčne seje z dne 26.-29.6.2011 so objavljeni na intranetu http://intranet.uni-lj.si/senat/zapsiniki.aspx (dostop možen znotraj univerzitetnega omrežja).

Področje dela Senata in pristojnosti

Komisije Univerze v Ljubljani

 

Koledarji sej Senata Univerze v Ljubljani

Potrjeni predlog koledarja sej Senata za študijsko leto 2016-2017

Potrjeni predlog koledarja sej Senata za študijsko leto 2015/2016

 

Vabila na seje, gradiva za seje in sklepi: