Imenovani predstavniki iz vrst študentov so člani:

-Senata UL
(toliko predstavnikov študentov, da tvorijo petino članov senata)

-Upravnega odbora UL
(en predstavnik)

- v komisijah Senata UL:
     Komisija za dodiplomski študij
     (dva predstavnika)

     Komisija za magistrski študij
     (en predstavnik)

     Komisija za doktorski študij
     (en predstavnik)

     Komisija za med univerzitetno in mednarodno sodelovanje
     (en predstavnik)

     Komisija za Prešernove nagrade študentom UL
     (dva predstavnika)

     Komisija za razvoj informacijskega sistema
     (en predstavnik)

     Komisija za razvoj knjižničnega sistema
     (en predstavnik)

        - predstavnik za področje športa

        (en predstavnik)

        - predstavnik za področje prostovoljstva

        (en predstavnik)

        - predstavnik za področje kulture

        (en predstavnik)

    Komisija za pritožbe študentov
    (2 člana in 2 namestnika)

    Statutarna komisija
    (en predstavnik)

    Disciplinska komisija za študente

    (2 člana in 2 namestnika)

    Komisija za študente s posebnimi potrebami
    (en predstavnik)

    Komisija za etične zadeve UL
    (dva predstavnika)

    Komisija za kakovost UL
    (en predstavnik)

    Habilitacijska komisija
    (en predstavnik)

    Komisija za raziskovalno in razvojno delo
    (en predstavnik)
 
    Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov    
    (dva predstavnika)

-Sveta Centralno tehniške knjižnice (en predstavnik)

-Izvršni odbor Športne zveze UL (en predstavnik)