Člani Senata UL iz vrst študentov so:

1. Ana Belčič, FA
2. Matevž Černe, FRI
3. Miha Kavčič, FS
4. Matej Drobnič, FS
5. Jan Kukovec, BF
6. Klemen Mesarec, FDV
7. Maja Hercog, PEF

Mandat predstavnikov študentov traja 2 leti.

Član Upravnega odbora UL 
Jan Kukovec, BF
mandat predstavnika študentov v UO UL je dve leti,

Mandat študentov članov komisij senata UL je eno leto

Komisija za dodiplomski študij
1. Živa Jakšič Ivačič, PEF
2. Janja Zdovc, FDV

Komisija za magistrski študij
1. Marion Van Midden, FMF

Komisija za doktorski študij
1. David Homar, FS

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
1. Sašo Fekonja, NTF

Komisija za Prešernove nagrade študentom UL
1. Miha Kavčič, FS
2. Luka Žust, PF

Komisija za razvoj informacijskega sistema
1. Vasilije Simeunovič Djukić, FRI

Komisija za razvoj knjižničnega sistema
1. Urška Plaznik, FF

- predstavnik za področje športa
  

- predstavnik za področje prostovoljstva
  
Jan Schweiger, ZF

- predstavnik za področje kulture
   Miha Jejčič, FMF

IZVRŠNI ODBOR ŠPORTNE ZVEZE UL
1. Gregor Mišič, FF

Komisija za pritožbe študentov
1. Miha Jejčič, FMF
2. Irena Kržič, FS
Kristjan Runovc, FDV, namestnik
Luka Žust, PF, namestnik

Statutarna komisija
Matija Rakun, PF

Disciplinska komisija za študente
1. Matija Rakun, PF
2. Petra Werbole, PF
Klemen Mesarec, FDV, namestnik
Nina Zupanc, PEF, namestnica

Komisija za študente s posebnimi potrebami
1. Lea Prah, PEF

Komisija za etične zadeve UL
1. Rok Kaufman, FKKT
2. Anže Vasle, FFA

Komisija za kakovost UL
1. Matic Čad, PF

Habilitacijska komisija
Matevž Černe, FRI

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
1. Tjaša Valič, NTF
 
Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov    
1. Maja Hercog, PEF
2. Sara Slokar, PEF

Študentka, članica Sveta Centralno tehniške knjižnice

Mandat študentov članov komisij senata UL je eno leto