Predsednik ŠSUL
Matej Drobnč, FS

Podpredsednika ŠSUL
Živa Jakšič Ivačić, PeF
Gregor Mišič, FŠ

Tajnica ŠSUL

Laura Koudela, FDV

Vodstva Študentskega sveta Univerze v Ljubljani v preteklih letih:

Vodstvo 2009/2010
Vodstvo 2007/2008
Vodstvo 2005/2006
Vodstvo 2004/2005