Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 (23. 6. 2018)
 

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, veljajo od 1.11.2011

Navodila za izvajanje Meril

Prevodi:

Habilitacijska področja članic UL , zadnjič spremenjeno: 27.11.2018

Individualne interpretacije Meril članic 

Točkovnik

  • Od 31. 1. 2018 dalje je, za vsa habilitacijska področja, razen umetniških, v kolikor postopek poteka po novih Merilih, obvezna uporaba avtomatskega točkovnika za vse vloge. Navodila za delo s SICRIS sistemom za pripravo točkovnikov in bibliografij so objavljena TUKAJ.
  • Pregled dela in točkovnik (samo za umetniška področja): v PDF - v Word .

Sklepi in stališča Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 30.9.2015

Poslovnik o delu Habilitacijske komisije UL, velja od 25.4.2018

Vstop na SharePoint portal UL - samo za člane HK UL

____________________________________________________________________________________

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in sodelavcev z dne 5.11.1996 (in spremembi z dne 16.10.2001 in 12.5.2009), veljala do 31.10.2011:   

 Preglednica s slovenskimi in angleškimi nazivi ter okrajšavami