Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, veljajo od 1.11.2011

Habilitacijska področja članic UL - Priloga 1 (datum zadnje spremembe: 22.11.2017)

!!! V PRIPRAVI !!! Individualne interpretacije Meril članic 

Navodila za izvajanje Meril

Preglednica s slovenskimi in angleškimi nazivi ter okrajšavami

Pregled dela in točkovalnik: v PDF - v Word

Sklepi in stališča Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 30.9.2015 dalje

Vstop na SharePoint portal UL - samo za člane HK UL

____________________________________________________________________________________

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in sodelavcev z dne 5.11.1996 (in spremembi z dne 16.10.2001 in 12.5.2009), veljala do 31.10.2011: