Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, veljajo od 1.11.2011

Habilitacijska področja članic UL, zadnjič spremenjeno: 20.12.2017

Individualne interpretacije Meril članic 

Navodila za izvajanje Meril 

Preglednica s slovenskimi in angleškimi nazivi ter okrajšavami

Od 31. 1. 2018 dalje je, za vsa habilitacijska področja, razen umetniških, v kolikor postopek poteka po novih Merilih, obvezna uporaba avtomatskega točkovnika za vse vloge. Navodila za delo s SICRIS sistemom za pripravo točkovnikov in bibliografij so objavljena TUKAJ.
Pregled dela in točkovnik (samo za umetniška področja): v PDF - v Word .

Sklepi in stališča Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 30.9.2015 dalje

Vstop na SharePoint portal UL - samo za člane HK UL

____________________________________________________________________________________

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in sodelavcev z dne 5.11.1996 (in spremembi z dne 16.10.2001 in 12.5.2009), veljala do 31.10.2011: