Individualne interpretacije Meril članic (v pripravi)

 

____________________________________________________________________________________

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in sodelavcev z dne 5.11.1996 (in spremembi z dne 16.10.2001 in 12.5.2009), veljala do 31.10.2011: