Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (objava v Ur. l. RS dne 4.4.2008)

Spremembe Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (objava v Ur. l. RS dne 4.12.2009) 
Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (čistopis – neuradno prečiščeno besedilo z dne 4.12.2009)
Spremembe Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (objava v Ur. l. RS dne 13.3.2015)