pomočnica rektorja Alenka GolobičAlenka Golobič, univ. dipl. pravnica, je zaposlena na rektoratu Univerze v Ljubljani od februarja 2005. Pravno službo rektorata vodi od decembra 2005. Julija 2014 je prevzela funkcijo pomočnice rektorja za pravno področje za čas trajanja mandata rektorja prof. dr. Ivana Svetlika.