prorektor prof. dr. Martin ČopičMartin Čopič je redni profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko. Diplomiral je leta 1972, magistriral leta 1977 in doktoriral leta 1979 na Oddelku za fiziko FNT Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani. Podoktorsko se je izpopolnjeval na City Collegeu of New York, kot gostujoči raziskovalec pa je bil dvakrat na University of Colorado in University of Cambridge. Ukvarja se s področjem fizike tekočih kristalov in druge mehke snovi in je avtor ali soavtor okoli 130 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah. Bil je mentor pri 14 doktoratih, 10 magistrskih delih in 45 diplomah. Bil je tudi dekan Fakultete za matematiko in fiziko, član in tajnik Mednarodnega združenja za tekoče kristale in član uredniškega odbora Liquid Crystals. S sodelavci je leta 1982 prejel nagrado sklada B. Kidriča, leta 2001 pa Zoisovo priznanje. Senat Univerze v Ljubljani ga je na predlog rektorja Svetlika imenoval za prorektorja v mandatnem obdobju 1. 10. 2013–30. 9. 2017.