MihelicWebTanja Mihalič je študirala na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Indiani v ZDA ter na Univerzi St. Gallen v Švici. Doktorirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na temo ekološke problematike v turizmu. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na kateri je bila tudi prodekanja za mednarodne zadeve, je zaposlena kot redna profesorica za področje turizma. Bila je mentorica dvesto diplomskih del, petdesetih magisterijev in sedmih doktoratov. Ukvarja se s področjem ekonomike turizma, ekonomije okolja in trajnostnega razvoja v turizmu.

Kot gostujoča raziskovalka je delala na Inštitutu za promet in turizem v Švici ter na Univerzi Surrey v Veliki Britaniji. Je tudi dolgoletni vodja Instituta za turizem Ekonomske fakultete in vodja podiplomskih Erasmus Mundus skupnega mednarodnega programa EMTM (European Master in Tourism Management ). Za delo na področju visokošolskega izobraževanja je leta 2011 prejela Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne znanstvene dosežke.

Aktivno sodeluje v slovenskih in mednarodnih organizacijah. Med drugim je bila članica TAC (Tourism Advisory Commitee) in TSG (Tourism Sustainability Group) za oblikovanje turistične politike pri Evropski komisiji. Je članica Svetovnega komiteja za etiko v turizmu pri Združenih narodih, pri Svetovni turistični organizaciji. Je avtorica in soavtorica številnih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah, monografijah in avtorica številnih učbenikov. Senat Univerze v Ljubljani jo je na predlog rektorja imenoval za prorektorico v mandatnem obdobju od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2017.