logok

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 1. decembra 2017 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 z naslednjimi roki za oddajo vloge:

  • 01. 2018 za prvo odpiranje; 
  • 11. 2018 za drugo odpiranje;
  • 11. 2019 za tretje odpiranje.

Namen izvedbe projektov je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se bo s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.

 Cilji projektov so:

  • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom omogočila podpora oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
  • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest;
  • s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo se omogoči izmenjava strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva.

V okviru 1. odpiranja je bilo za sofinanciranje izbranih 80 projektov s 23 članic, v skupni vrednosti 1.445.609,00 EUR.

Rok za izvedbo projektov, ki se izvajajo v študijskem letu 2017/2018, je 31. 8. 2018.

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o izbranih projektih. 

Članica

Naziv projekta

Sklep/

odobrena sredstva

Akademija za glasbo

Uporaba metode Alfreda A. Tomatisa v glasbeni šoli

15.065,00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Razvoj lesenih črk za visoki tisk

20.625,00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Inovativni pristopi k shranjevanju grafičnih listov in drugih tiskovin na papirju

19.235,00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Objekt industrijske in kulturne dediščine kot scenski element

20.785,00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Implementacija kritičnega razmišljanja, inovativnosti, podjetništva in oblikovalskega principa razmišlanja (design thining-a) v javnih OŠ

9.465,00

Biotehniška fakulteta

Informacijska gradiva o prehranskih dopolnilih

20.785,00

Biotehniška fakulteta

Debelost in mikrobiota med nosečnostno sladkorno boleznijo

20.785,00

Biotehniška fakulteta

Razvoj metod za detekcijo in pripravo izboljšanih različic bakteriofagov in industrijskih mikroorganizmov

18.915,00

Biotehniška fakulteta

Računalniško orodje za shranjevanje, urejanje in analizo podatkov foto-pasti

12.040,00

Ekonomska fakulteta

Informacijska podpora oskrbi srčnih bolnikov

20.465,00

Ekonomska fakulteta

Avtomatizacija prerezov in merjenje trdote

15.395,00

Ekonomska fakulteta

Zadovoljevanje psiholoških potreb na delovnem mestu

20.625,00

Ekonomska fakulteta

Optimizacija poslovanja hotelov LifeClass

20.465,00

Ekonomska fakulteta

Petzvezdična turistična doživetja

19.075,00

Ekonomska fakulteta

Mobilna platforma za medsebojno povezovanje, izmenjavo informacij in nudenja pomoči na morju z namenom povečanja varnosti plutja

19.075,00

Fakulteta za arhitekturo

Zelena dnevna soba na izposojo

16.425,00

Fakulteta za arhitekturo

Nad gozdno mejo: gradnja v visokogorju na primeru nove koče na Korošici

20.785,00

Fakulteta za arhitekturo

Mobilni delovni prostor

20.465,00

Fakulteta za družbene vede

Promocija lepot Slovenije na kitajsko govorečem območju z inovativnimi vsebinami

20.785,00

Fakulteta za družbene vede

Sinergija med inovativnim zelenim gospodarstvom, akademsko skupnostjo in civilno družbo

20.625,00

Fakulteta za družbene vede

Kreativne inovativne povezave

13.675,00

Fakulteta za elektrotehniko

Identifikacija varne pristajalne cone iz meritev lidarja

17.435,00

Fakulteta za elektrotehniko

Socialno inteligentni komunikator

20.625,00

Fakulteta za elektrotehniko

Red Pitaya kot sodoben učni pripomoček pri študiju IKT

20.785,00

Fakulteta za farmacijo

Razvoj bioadhezivnih tablet s propolisom za aplikacijo  na  sluznice  v ustih

15.635,00

Fakulteta za farmacijo

Razvoj, optimizacija in validacija analitskih metod za kontrolo kakovosti farmacevtskih učinkovin, pomožnih materialov in končnih izdelkov

19.235,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Uporaba novih metod za neporušno določitev trdnostnih karakteristik bukovine

18.665,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Tehniška dediščina kot gonilo turističnega razvoja Občine Divače

15.065,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Ureditev prehodov za vodne organizme na reki Savi

20.449,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Novodobni magnezij-žveplo akumulatorji za trajnostni razvoj

16.425,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Določevanje stopnje toplotne modifikacije lesa

13.675,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Mikroorganizmi petole in solinskega blata iz Sečoveljskih solin

18.825,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Uporaba in razvoj aplikacij Ganoderme lucidum

19.075,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Analizne metode za karakterizacijo medu in drugih čebeljih produktov

20.785,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Razvoj vodnih disperzijskih premazov z izboljšanimi reološkimi lastnostmi

20.785,00

Fakulteta za matematiko in fiziko

Uporaba umetne inteligence pri trgovanju s kriptovalutami

20.625,00

Fakulteta za matematiko in fiziko

Python in R

19.235,00

Fakulteta za matematiko in fiziko

PRogramsko Okolje za Analizo Medicinskih Slik

20.785,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Neposredna komunikacija med udeleženci gradnje

15.251,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Razvoj mikrostoritev za podporo tehnologijam veriženja blokov (blockchain) in aplikacija na domeno CRM sistemov

19.075,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Razvoj pilotske aplikacije eQuiz

20.785,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Računalniška podpora za identifikacijo genskih predispozicij in diagnostiko kompleksnih bolezni

18.915,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Tradicija sreča prihodnost – računalniški vid in obogatena resničnost za ohranjanje ter promocijo naravne in kulturne dediščine

20.785,00

Fakulteta za strojništvo

Razvoj koncepta svetlobne komunikacije avtonomnega vozila z ostalimi udeleženci v prometu

20.625,00

Fakulteta za strojništvo

Povezani sistem za zajemanje in analizo tornih lastnosti voznih ploskev

15.475,00

Fakulteta za strojništvo

Načrtovanje in izdelava preizkuševališča za raziskavo toka fluida pri kontinuirnem ulivanju

17.115,00

Fakulteta za strojništvo

Optimizacija procesa kalandriranja za izboljšanje mehanskih lastnosti plastične embalaže

10.375,00

Fakulteta za strojništvo

Raziskave modernih metod krmiljenja na področju pnevmatsko-hidravličnih sistemov

20.785,00

Fakulteta za strojništvo

Konstrukcija in oblikovanje krmilne ročice izvenkrmnega električnega motorja za čolne

17.435,00

Fakulteta za šport

Procesi spodbujanja in razvijanja organizacijske kulture, klime in zadovoljstva pri delu zaposlenih v malih gospodarskih družbah

20.625,00

Fakulteta za šport

Razvoj in integracija vadbenih postaj za ravnotežje v bivalno okolje starejših

20.785,00

Fakulteta za šport

NOGOMET3 - načrtovanje (trojne) kariere nogometašev se začne v nogometnem vrtcu

13.675,00

Fakulteta za upravo

Digitalne veščine državljanov za uporabo digitalnih storitev javnega sektorja

16.766,00

Fakulteta za upravo

Multimedijska orodja organizacije za pomoč ljudem v stiskah in težavah

13.940,00

Fakulteta za upravo

Vzpostavitev sobe za timsko sodelovanje, iskanje rešitev in čustvena doživetja

15.315,00

Fakulteta za upravo

Zdravje in ekonomika ukrepov za višanje produktivnosti zaposlenih v javnem sektorju

18.915,00

Filozofska fakulteta

Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav

15.505,00

Filozofska fakulteta

Uporaba sodobnih komunikacijskih medijev pri osveščanju glede duševnega zdravja mladih na prehodu v odraslost

19.075,00

Filozofska fakulteta

Stanje in potenciali rabe vodnih virov na območju občine Vitanje s poudarkom na pitni vodi

20.785,00

Filozofska fakulteta

Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg

18.985,00

Medicinska fakulteta

Joga po fiziološko - v ritmu srca in melodiji dihanja

13.515,00

Medicinska fakulteta

Prevedi zdravje - Translate Health

20.465,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Izdelava visokokakovostnih reprodukcij umetniških del

13.835,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju

19.235,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Toplotne lastnosti materialov za uporabo v dentalni tehniki

19.235,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Načrtovanje in oblikovanje komunikacijskih sredstev za promocijo slovenskega filma s pomočjo filmskega maratona

19.075,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja

20.785,00

Pedagoška fakulteta

Analiza in predlogi za izboljšanje prehrane študentov v restavraciji Slorest na Pedagoški fakulteti

17.115,00

Pedagoška fakulteta

Edukacija proti razlogom nasilja

19.235,00

Pedagoška fakulteta

Razvoj multimedijskih vsebin za pouk anatomije v osnovni šoli

16.753,00

Pedagoška fakulteta

Uporaba očesnih sledilcev pri analizi likovnih zakonitosti umetniških del

12.425,00

Pravna fakulteta

Problematika pomanjkanja pravne regulacije pri poslovanju in izdaji kriptovalute

18.915,00

Pravna fakulteta

Pravno-ekonomski izzivi na področju prirejanja klasičnih iger na srečo in stav

11.025,00

Pravna fakulteta

Pravni vodič za tuje investitorje

17.275,00

Pravna fakulteta

Varstvo zasebnosti in pametni domovi

18.915,00

Teološka fakulteta

Vzpostavitev sistema za spremljanje dela relacijskih zakonskih in družinskih terapevtov v praksi

20.625,00

Veterinarska fakulteta

Skrb za zdravje in dobro počutje eksotičnih živali v sožitju s človekom

19.235,00

Veterinarska fakulteta

Priročnik za domačo pripravo hrane psom in mačkam

20.625,00

Zdravstvena fakulteta

Novo življenje starega kompleta

17.025,00

Zdravstvena fakulteta

Tudi v starosti varno živim doma

15.635,00

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Izvajalec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani:
tel. št.: 01/2418 548 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.