V vsakem semestru študijskega leta 2016/2017 lahko študenti Univerze v Ljubljani izberete enega izmed 34 športno-rekreativnih programov.   

Kdo se lahko vpiše: študenti bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani z veljavnim statusom v tekočem študijskem letu. Športno-rekreativni programi ne prinašajo ECTS kreditnih točk. V tekočem študijskem letu lahko izberete ali en kreditno ovrednoteni športni predmet v obeh semestrih ali en športno-rekreativni program na semester.  
Trajanje: en semester 
Vpis: 2. semester: 2. 2. – 8. 2. 2017
Športno-rekreativni programi potekajo en semester, tako da lahko v posameznem študijskem letu izbirate med dvema različnima programoma oz. se odločite za vpis v isti program. V obeh primerih šteje časovni žig prijave (čas prijave). Torej pri prijavi v isti program študentje, ki ste program obiskovali v prvem semestru, nimate prednostne pravice za vpis.   

Športno-rekreativne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti krijete morebitne dodatne stroške (prevoz, prenočišče, prehrana, najem opreme idr.).     

Prijavnica za drugi semester bo aktivna od 2. 2. 2017 od 8.00 do 8. 2. 2017 do 12. ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Menjava športno-rekreativnih programov ni mogoča.  

Z izvajanjem programov v 2. semestru pričnemo 20. 2. 2017.

Prijavnica_button

Nabor in urnik športno-rekreativnih programov je za 1. in 2. semester enak. 

Kontakt za več informacij o športno-rekreativnih programih: sport@uni-lj.si. 

Št. Športno-rekreativni programi Termin 
(dan, ura)
Lokacija Št. prostih mest Naziv izvajalca
1. Akrojoga Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina  40 Aleš Hren,
Tanja Urankar
2. Badminton 1 Torek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 20Uroš Stanković
3. Badminton 2 Torek
21.00 - 22.30
UŠD Rožna dolina 20
4. Badminton 3 Sreda
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 20
5. Badminton 4 Četrtek
21.00 - 22.30
UŠD Rožna dolina 20
6. Bodyshape Četrtek
16.00 - 17.00
UŠD Rožna dolina 40 Špela Šenica
7. Boks Sreda
16.30 - 18.00
UŠD Rožna dolina 20 Sašo Weixler
8. Bootcamp Četrtek
17.00 - 18.00
UŠD Rožna dolina 20 Luka Golob
9. Družabni ples Sreda
21.30 - 22.30
UŠD Rožna dolina 40 Jana Šter
10. Fitnes 1 Torek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 35 Luka Golob
11. Fitnes 2 Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 35

Saša Ogrizović
12. Fitnes 3 Četrtek
21.00 - 22.30
UŠD Rožna dolina 35
13. Funkcionalna vadba Ponedeljek
19.30 - 20.30
UŠD Rožna dolina 35 Luka Golob
14. Kardio vadba Torek
18.00 - 19.00
UŠD Rožna dolina 30 Saša Ogrizović
15. No stress joga Sreda
16.00 - 17.00
UŠD Rožna dolina 40 Monika Morato
16. Pilates 1 Ponedeljek
16.00 - 17.00
UŠD Rožna dolina 40 Marija Jozak
17. Pilates 2 Ponedeljek
21.30 - 22.30
UŠD Rožna dolina 40 mag. Nastja Kanduč Zupančič
18. Pilates 3 Torek
16.00 - 17.00
UŠD Rožna dolina 40 Anita Knezović Kregar
19. Plavanje 1 Ponedeljek
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 Milan Pavič
20. Plavanje 2 Torek
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 Anja Zorko
21. Plavanje 3 Sreda
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 Andraž Leskovar
22. Plavanje 4 Četrtek
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 Helena Dornik Perčič
23. Sabljanje Četrtek
18.30 - 20.00
ŠD Tabor 20 Luka Antončič
24. Samoobramba Sreda
19.00 - 20.30
Študentski kampus 25 Janez Obreza
25. Savate (francoski boks) Ponedeljek
19.00 - 20.30
Študentski kampus 25 Marina Dobnik
26. Step aerobika Ponedeljek
17.00 - 18.00
UŠD Rožna dolina 40 Monika Morato
27. Swing ples Sreda
19.00 - 20.30 
UŠD Rožna dolina 40 Matija Pipan, Maruška Trebše 
28. Thai bo se ne izvaja UŠD Rožna dolina 40 Nina Jeram
29. TNZ 1 Ponedeljek
20.30 - 21.30
UŠD Rožna dolina 40 mag. Nastja Kanduč Zupančič
30. TNZ 2 Torek
17.00 - 18.00
UŠD Rožna dolina 40 Špela Šenica
31. TNZ 3 Četrtek
21.00 - 22.00
UŠD Rožna dolina 40 mag. Nastja Kanduč Zupančič
32.
Vadba za študente s posebnimi potrebami
(vadba in plavanje)

Sreda
16.00 - 17.00 (P)

Četrtek
15.30 - 16.30 (V)Bazen pri Fakulteti za šport
, UŠD Rožna dolina


6


Jana Čander
33. Zumba 1 Sreda
17.00 - 18.00
UŠD Rožna dolina 40

Špela Šenica
34. Zumba 2 Sreda
18.00 - 19.00
UŠD Rožna dolina 40

 

V tekočem študijskem letu lahko izberete ali en kreditno ovrednoteni športni predmet v obeh semestrih ali en športno-rekreativni program na semester. Če se boste prijavili na več športno-rekreativnih programov oziroma kreditno ovrednotenih športnih predmetov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo.

Prijave bodo potekale od 2. 2. 2017 od 8. ure do 8. 2. 2017 do 12. ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Pisnih in osebnih prijav ne bomo sprejemali oziroma upoštevali. Menjava športno-rekreativnih programov ni mogoča. Pri sprejemu v športno-rekreativni program se upošteva vrstni red prijave.   

Vsi prijavljeni boste obvestilo o začetku športno-rekreativnega programa prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Obvestilo boste prejeli tudi vsi tisti, ki ne boste uvrščeni v športno-rekreativni program. Udeležba v športno-rekreativnem programu je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri športno-rekreativnega programa.   

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi športno-rekreativnih programov. V času državnih praznikov športno-rekreativni programi ne bodo potekali.  Prav tako programi ne bodo potekali v obdobju od 27. 4. 2017 do 2. 5. 2017.  

Športno-rekreativne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme idr.).  Za udeležbo na razpisanih športno-rekreativnih programih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere.

Udeleženci se udeležujete športno-rekreativnih programov na lastno odgovornost.    Udeleženci s prijavo na posamezne športno-rekreativne programe soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani. S prijavo na program dovoljujete fotografiranje in objavo fotografij za potrebe promocije storitev Centra za obštudijsko dejavnost.