V študijskem letu 2017/2018 lahko študenti Univerze v Ljubljani izberete enega izmed 18 kreditno ovrednotenih športnih predmetov, ki so ovrednoteni s 3 ECTS kreditnimi točkami

Kdo se lahko vpiše: študenti bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani z veljavnim statusom v tekočem študijskem letu. 

  • Študentje, ki želite pridobiti 3 ECTS kreditne točke (kot izbirni predmet v okviru splošne izbirnosti, če vam to dopušča predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani).  
  • Študentje, ki ne želite pridobiti 3 ECTS kreditnih točk (v primeru, da se vsa mesta ne zapolnijo s študenti iz prve alineje). 

Kandidati, ki boste uveljavljali kreditne točke, boste v primeru več prijav kot prostih mest imeli prednost pri prijavi na  kreditno ovrednoteni športni predmet. 

V tekočem študijskem letu lahko izberete ali en kreditno ovrednoteni športni predmet v obeh semestrih ali en športno-rekreativni program na semester.

Trajanje: celo študijsko leto – prvi in drugi semester oziroma po razpisanem urniku
Obseg predmeta: 90 ur (60 kontaktnih ur, 30 ur samostojnega dela)
Zaključek in pridobitev 3 ECTS kreditnih točk: izpit: teoretični in praktični preizkus znanja. Pogoj za pristop k izpitu je 75-odstotna prisotnost.   

Kreditno ovrednotene športne predmete financira Univerza v Ljubljani, študenti krijete morebitne dodatne stroške (prevoz, prenočišče, prehrana, najem opreme idr.).   

Prijavnica bo aktivna od 2. 10. 2017 od 8.00 do 13. 10. 2017 do 12. ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Menjava kreditno ovrednotenih športnih predmetov ni mogoča. 

Z izvajanjem predmetov pričnemo 23. 10. 2017 (razen izjem). 

Prijavnica_button

Kontakt za več informacij o kreditno ovrednotenih predmetih: sport@uni-lj.si.

Št. Kreditno ovrednoteni športni predmeti

Termin

(dan, ura)

Lokacija Št. prostih mest Nosilec Izvajalec
1. Aeroclassic Torek 
19.00 - 20.30
UŠD Rožna dolina 40 Nina Jeram Nina Jeram
2. TNZ Četrtek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 40 Nina Hiti 
3. Družabni ples Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 40 doc. dr. Meta Zagorc doc. dr. Meta Zagorc
4. Fitnes 1 Torek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 25

doc. dr. Matej Majerič

doc. dr. Matej Majerič
5. Fitnes 2 Torek 
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 25 pred. Aleš Močnik
6. Gimnastika Torek 
20.00 - 21.30
Fakulteta za šport 15 prof. dr. Ivan Čuk prof. dr. Ivan Čuk
7. Joga 1 Torek
20.30 - 22.00
UŠD Rožna dolina 35 doc. dr. Meta Zagorc Nina Jeram
8. Joga 2 Četrtek
10.00 - 11.30
UŠD Rožna dolina 35
9. Judo

Ponedeljek
21.00 - 22.30

Fakulteta za šport 20  pred. Jožef Šimenko  pred. Jožef Šimenko 
10. Košarka 1 Torek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 25 mag. Matej Jamnik Mag. Matej Jamnik
11. Košarka 2 Torek 
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 25
12. Nogomet  Sreda
19.00 - 20.30
SUAŠ Ljubljana 25 spec. Iztok Mihevc spec. Iztok Mihevc
13. Nordijska hoja in tek april-maj 2018, 
ponedeljek, sreda 
14.00 - 17.00
UŠD Rožna dolina, Rožnik, Tivoli, Mostec 20 Aleš Gros Aleš Gros
14. Odbojka 1 Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 25 doc. dr. Tine Sattler doc. dr. Tine Sattler,
Žiga Bratuž
15. Odbojka 2 Ponedeljek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 25
16. Odbojka 3 Torek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 25
17. Odbojka na mivki Četrtek
16.30 - 18.00
 Športni park Ludus Črnuče 15 Žiga Bratuž
18. Pilates 1 Torek 
19.00 - 20.30
Fakulteta za šport 20 izr. prof. dr. Maja Bučar Pajek izr. prof. dr. Maja Bučar Pajek
19. Pilates 2 Torek 
20.30 - 22.00
Fakulteta za šport 20
20. Pilates 3 Četrtek
8.30 - 10.00
UŠD Rožna dolina 30
21. Plavanje Ponedeljek, četrtek 
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 dr. Boro Štrumbelj Milan Pavič
22. Potapljanje OWD Teorija: torek,
18.00 - 20.00

Praksa: ponedeljek,
19.00 - 20.00 oz.
sreda, 
20.00 - 21.00
(možne spremembe)


Fakulteta za šport
,
Sv. Marina na Hrvaškem
24 prof. dr. Stojan Burnik prof. dr. Stojan Burnik, asist. dr. Polona Palma
23. Rokomet

Sreda
20.00 - 21.30

Fakulteta za šport 20 

prof. dr. Marko Šibila

Milan Pavič
24. Rolanje april-maj 2018, 
torek, četrtek 
14.00 - 17.00
Kotalkališče TivoliBTCKardeljeva ploščad 20 Aleš Gros Aleš Gros
25. Športno plezanje Marec - maj 2018, 
torek, četrtek,
vikendi
 
Fakulteta za šport (teoretični del), plezališča po Sloveniji in na Hrvaškem 24 doc. dr. Blaž Jereb doc. dr. Blaž Jereb,
doc. dr. Bojan Leskošek
26. Tenis Četrtek 
19.30 - 21.00
Športno društvo Šentvid  20 izr. prof. dr. Aleš Filipčič izr. prof. dr. Aleš Filipčič

 

Na kreditno ovrednoteni športni predmet se prijavite preko spletne prijavnice. Pisnih in osebnih prijav ne bomo sprejemali oziroma upoštevali. Menjava kreditno ovrednotenih športnih predmetov ni mogoča. Prijavite se lahko samo na en kreditno ovrednoteni športni predmet ali en športno-rekreativni program.

Če se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih športnih predmetov ali športno-rekreativnih programov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo. V primeru prostih mest se lahko kreditno ovrednotenih športnih predmetov udeležite tudi študenti, ki ne boste uveljavljali ECTS kreditnih točk. Ti študenti se lahko prijavite na en kreditno ovrednoteni športni predmet ali en športno-rekreativni program. V kolikor se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih športnih predmetov ali športno-rekreativnih programov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo. 

Prednost pri sprejemu na kreditno ovrednotene športne predmete imate študenti, ki boste uveljavljali ECTS kreditne točke s kreditno ovrednotenim športnim predmetom, za ostale se upošteva vrstni red prijave. 

Vsi prijavljeni boste obvestilo o začetku kreditno ovrednotenega športnega predmeta prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Obvestilo boste prejeli tudi vsi tisti, ki ne boste uvrščeni v kreditno ovrednoten športni predmet. 

Kreditno ovrednoteni športni predmeti se bodo začeli izvajati 23. 10. 2017 (razen če je navedeno drugače). Za vse, ki boste uvrščeni v kreditno ovrednoteni športni predmet, je obvezna prisotnost na prvi uri. Udeležba je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri. 

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih športnih predmetov. V času zimskega izpitnega obdobja (22. 1. do 16. 2. 2018) in državnih praznikov kreditno ovrednoteni športni predmeti ne bodo potekali. Prav tako kreditno ovrednoteni športni predmeti ne bodo potekali v terminih od 30. 10. do 3. 11. 2017 in od 25.12. 2017 do 2. 1. 2018. ter v obdobju od 27. 4. 2018 do 4. 5. 2018.

Kreditno ovrednotene športne predmete financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme, nakup vozovnice, karte, prevoz, prenočišče idr.). 

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih športnih predmetih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih športnih predmetov na lastno odgovornost. 

Udeleženci s prijavo na posamezne kreditno ovrednotene športne predmete soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani. S prijavo na predmet dovoljujete fotografiranje in objavo fotografij za potrebe promocije storitev Centra za obštudijsko dejavnost.

Za podrobnejše informacije o kreditno ovrednotenih športnih predmetih kliknite na posamezni kreditno ovrednoteni športni predmet.

V kolikor želite uveljavljati ECTS kreditne točke v okviru splošne izbirnosti, morate ob prijavi predložiti predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani, iz katerega je jasno razvidno, da ECTS kreditne točke lahko uveljavljate s kreditno ovrednotenimi športnimi predmeti obštudijske športne dejavnosti. Predmetnik lahko predložite v elektronski obliki v PDF-formatu na naslov: sport@uni-lj.si. Pridobljene kompetence lahko uveljavljate tudi kot prilogo k diplomi. 

Z nekaterimi članicami smo dogovorjeni, da nam bodo posredovale seznam študentov, ki boste v študijskem letu 2017/2018 kot izbirni predmet izbrali kreditno ovrednoteni športni predmet, zato študentom navedenih članic ni treba predložiti predmetnika.

Te članice so: 

1.     Akademija za glasbo.
2.     Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
3.     Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
4.     Biotehniška fakulteta.
5.     Fakulteta za družbene vede.
6.     Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
7.     Fakulteta za matematiko in fiziko.
8.     Fakulteta za računalništvo in informatiko.
9.     Filozofska fakulteta.
10.   Pedagoška fakulteta.
11.   Teološka fakulteta.
12.   Veterinarska fakulteta.
13.   Zdravstvena fakulteta.

Prijava na izbrani kreditno ovrednoteni športni predmet preko spletne prijavnice je obvezna tudi v tem primeru.