Za Univerzo v Ljubljani opravlja naloge pisarne za prenos tehnologij Univerzitetna služba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino (v nadaljevanju: služba) na Upravi univerze, ki skupaj s Komisijo za inovacije UL vodi postopke prevzemanja službenih izumov in njihovo patentno zaščito.
V procesu trženja izumov in nezaščitenega tehničnega znanja služba sodeluje z izumitelji, v okviru Centra za prenos tehnologij UL z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in drugimi zunanjimi izvajalci. Pri uspešni komercializaciji univerzitetna služba vodi pogajanja z zainteresiranim podjetjem in pripravi licenčno oz. prodajno pogodbo ter skrbi za nadzor izvajanja te pogodbe. Posebno skrb služba namenja izobraževanju na področju intelektualne lastnine, zato raziskovalcem ponuja individualno svetovanje, periodično pa organizira seminarje s področja upravljanja z intelektualno lastnino.

  

 

INDUSTRIJSKA LASTNINA

Pravila glede izkoriščanja pravic industrijske lastnine in strokovnega znanja in izkušenj, ki so ustvarjeni na Univerzi v Ljubljani in postopki s službenimi izumi so urejeni s Pravilnikom o upravljanju pravic industrijske lastnine na UL.

 

Na kratko o postopkih z izumi

Vsak, ki na UL oziroma z uporabo sredstev UL ustvari izum ali drugo industrijsko lastnino, mora o tem obvestiti Univerzo v Ljubljani. Za obvestilo o izumu se lahko uporabi Obrazec za prijavo izuma, ki se pošlje Univerzitetni službi za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino.

Za več informacij in pojasnila glede prijave izuma, postopka prevzema izumov, zaščite (drugih) pravic industrijske lastnine, se lahko obrnete na

Koristne informacije s področja intelektualne lastnine najdete na naslednjih povezavah.

 

Koristne povezave

 

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Univerzitetna služba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino
Kongresni trg 12, Ljubljana
intelektualna.lastnina@uni-lj.si

dr. Marijan Leban, pomočnik glavnega tajnika
marijan.leban@uni-lj.si, tel. št. 01 2418 534

Jasna Donko Lesjak, samostojna strokovna delavka
jasna.donkolesjak@uni-lj.si, tel. št. 01 2418 693

 

AVTORSKE PRAVICE

P.V Priporocila glede ustrezne uporabe avtorskih del.pdf

P.VI Opozorilo za objavo pri fotokopirnih strojih.pdf

 

 

DOGODKI (delavnice, seminarji)

Delavnica o uporabi patentnih baz in patentnih informacij - v četrtek, 20.4.2017 ob 9.00 - 11.30 za raziskovalce in študente Univerze v Ljubljani.

Vabilo in okvirni program: VABILO Delavnica o uporabi patentnih baz 20.4.2017.pdf

Prijava na delavnico: goo.gl/forms/SGIEK9jGH52XDhmq1