Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani je vstopna točka za različne oblike komercializacije znanja Univerze v Ljubljani na področju prenosa tehnologij.

 

Univerza v Ljubljani (UL) predstavlja največje središče visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v državi. Kot taka razpolaga z velikim ter še ne v celoti izkoriščenim potencialom prenosa tehnologij v aplikacije ter komercializacijo.

Univerza sicer že vrsto let vodi določene aktivnosti na področju prenosa tehnologije v okviru univerzitetne Službe za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino, Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)je aktiven pri podpori novo nastalim podjetjem iz vrst raziskovalcev Univerze v Ljubljani, fakultete v praksi izvajajo aktivnosti prenosa tehnologij. Da bi dosegli še večjo kakovost delovanja na tem področju, je Univerza v Ljubljani v letu 2011 v okviru svojega organizacijskega ustroja odprla Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani.

 

V okviru Centra se izvajajo naslednji vsebinski sklopi delovanja:

  • Trženje intelektualne lastnine UL na osnovi licenc v okviru univerzitetnih spin – out podjetij;
  • Ustanavljanje univerzitetnih spin – off podjetij;
  • Trženje intelektualne lastnine UL neposrednim kupcem;
  • Zaščita in vzdrževanje intelektualne lastnine UL;
  • Izvajanje nacionalnih in EU projektov s področja prenosa tehnologij.

Uspešni primeri organizacije prenosa tehnologij (npr. univerz Berkley, Loewen…) kažejo, da je možno na tem področju doseči velike učinke, ki se odražanjo v množici novih zaposlitev, prihodkih za matično organizacijo ter pomembnem prispevku k dvigu tehnološke ravni in konkurenčnosti gospodarstva.

Kontakt

Prevzemanje in zaščita izumov ter licenčne pogodbe
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

 

Partner za področje svetovanja, izobraževanja in trženja
Ljubljanski univerzitetni inkubator
Vojkova 63
1000 Ljubljana