Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko

Št.
Dodiplomski programi
 
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
visokošolski strokovni
3 leta
180
2
univerzitetni
3 leta
180
3
interdisciplinarni univerzitetni
3 leta
180