Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta

Št.
Enoviti magistrski programi
 
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
univerzitetni
6 let
360
2
univerzitetni
6 let
360