Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
  4. Partnerji
Doktorski študijski programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Ostale informacije

Dogodki 

Seminar "How to Write a Paper", 14. 12. 2017 ob 14h na MF UL, vodi  prof. dr. Dimitri P. Mikhailidis

Dan odprtih vrat laboratorija za farmakogenetiko, 2. december 2017, Ljubljana 

Summer School of Molecular Medicine, 14. 8. - 14. 9. 2017, Jena University Hospital, Nemčija