Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Ostale informacije

Dogodki 

Summer School of Molecular Medicine, 14. 8. - 14. 9. 2017, Jena University Hospital, Nemčija

Dan odprtih vrat laboratorija za farmakogenetiko, 10. december 2016, Ljubljana - zaključeno
Elektroporacija v biologiji,biotehnologiji in medicini, 13. - 19. november 2016, Ljubljana - zaključeno
Mednarodna poletna šola Genomic Medicine , Program, 3. - 7. maj 2016, Portorož -zaključeno