Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Pravila in postopki na doktorskem študiju

 

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja:
Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju (velja od 18. 12. 2018 dalje)

 Zbrana pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani, marec 2012  

 Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju (velja od študijskega leta 2017/18 do 18. 12. 2018)

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju do študijskega leta 2016/2017:
(So)mentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS- u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso.