Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Arhiv
Urniki preteklih študijskih let

Študijsko leto 2016/2017

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2016/2017

Metodologija statističnega raziskovanja
Sodobni statistični pristopi
Multivariatna analiza
Analiza omrežij  

Študijsko leto 2015/2016

 Študijsko leto 2014/2015

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2014/2015

Urniki

 Študijsko leto 2013/2014

Način izvajanja

Urniki

 Študijsko leto 2012/2013

 Izvajanje predmetov

Urniki

 Študijsko leto 2011/2012

Izvajanje predmetov 

Urniki

 Študijsko leto 2010/2011

Izvajanje predmetov

Zimski semester

Letni semester

 Študijsko leto 2009/2010