Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Ostale informacije


Novi statistični pristopi in izvirne uporabe statistike
– Razpis ob 40-letnici Statističnega društva Slovenije


Konference in predavanja

SDA Workshop 2017 (Symbolic Data Analysis), Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 12. do 14. junij 2017

Mednarodna konferenca Applied Statistics, 24. - 27. 9. 2017

Srečanje Mladi Statistiki 2016/ Young Statisticians Meeting 2016, ki bo od 4. do 6.11. 2016 - zaključeno

Uporabne povezave