Prva stran
 1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 2. Magistrski študijski programi
 3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Programski svet in koordinatorji modulov
Programski svet

Člani programskega sveta, predstavniki članic, izvajalk študija:

 

Splošne pristojnosti programskega sveta:

 • zbere prijave, sprejme sklepe o izbiri kandidatov in o njih obvesti posamezne članice izvajalke,
 • podaja poročila državnim in ostalim organom in institucijam v zvezi z doktorskim izobraževanjem,
 • koordinira postopke za vključitev novih predmetov in morebitne spremembe študijskega programa,
 • usklajuje in sprejema delovni načrt doktorskega študija Statistika
 • analizira učinkovitost izvajanja študijskega programa in predlaga ukrepe za izboljšave,
 • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov s področja študija,
 • skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh izvajalcev,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru svojih pristojnosti,
 • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Statistika.  

Sklep Senata UL o imenovanju Programskega sveta