Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA
Ostale informacije

 Dogodki: 

Poletna šola Naravne nesreče,  Ljubljana, od 21. 5. do 10. 6. 2017

Letna konferenca EURENSSA, 22.- 29. julij 2017, Amsterdam

Vabilo na poletno šoloPoletna šola Varovanje okolja,  Ljubljana, od 27. 6. do 17. 7. 2016 - zaključeno