Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA
Programski svet

Programski svet sestavljajo po en predstavnik vsake od članic izvajalk (Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za pomorstvo in promet, Fakultete za strojništvo, Medicinske fakultete, Filozofske fakultete, Naravoslovnotehniške fakultete, Pravne fakultete in Veterinarske fakultete). V programski svet predlagajo svoje predstavnike in koordinatorje senati članic izvajalk. Na predlog senatov članic, izvajalk študija, člane programskega sveta imenuje senat univerze. Programski svet vodi predsednik, ki ima namestnike. Predsednika in namestnike izvolijo člani programskega sveta med seboj. Mandatna doba predsednika in članov programskega sveta je štiri leta. Sedež programskega sveta je na Univerzi v Ljubljani. 

Člani programskega sveta, predstavniki članic, izvajalk študija: 

 1. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: izr. prof. dr. Andreja ŽGAJNAR GOTVAJN, predsednica
  e-mail: , tel.: 01 479 85 79
   
 2. Biotehniška fakulteta: prof. dr. Mihael Jožef TOMAN
  e-mail: ; tel.: 01 320 33 40
   
  prof. dr. Franc LOBNIK (namestnik člana)
  e-mail: , tel.: 041 663 713
   
 3. Ekonomska fakulteta: izr. prof. dr. Andreja CIRMAN
  e-mail: , tel.: 01 589 27 55
   
 4. Fakulteta za družbene vede: izr. prof. dr. Drago KOS
  e-mail: , tel.: 01 580 53 04
   
 5. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo:doc. dr. Simon RUSJAN
  e-mail: , tel.: 01 425 40 52
   
 6.  Fakulteta za matematiko in fiziko: doc. dr. Gregor SKOK
  e-mail: , tel.: 01 476 66 40
 7.  
 8. Fakulteta za pomorstvo in promet: prof. dr. Stojan PETELIN
  e-mail: , tel.: 05 676 72 50, 041 379 615
   
 9. Fakulteta za strojništvo: prof. dr. Sašo MEDVED
  e-mail: ; tel.: 01 477 13 16
   
 10. Medicinska fakulteta: izr. prof. dr. Ivan ERŽEN
  e-mail: ; tel.: 01 244 15 59
   
 11. Filozofska fakulteta: izr. prof. dr. Katja VINTAR MALLY
  e-mail: , tel.: 01 241 10 05
   
 12. Naravoslovnotehniška fakulteta: izr. prof. dr. Nina ZUPANČIČ
  e-mail: , tel.: 01 470 46 25
   
 13. Pravna fakulteta: izr. prof. dr. Vasilka SANCIN
  e-mail: , tel.: 01 420 31 29
   
 14. Veterinarska fakulteta: izr. prof. dr. Martin DOBEIC
  e-mail: , tel.: 01 477 91 40, 040 398 314 

 

Namestniki predsednice za posamezna področja:

Naravoslovje
izr. prof. dr. Nina ZUPANČIČ
e-mail: , tel.: 01 470 46 25

Tehnika
prof. dr. Sašo MEDVED
e-mail: ; tel.: 01 477 13 16

Biotehnika:
prof. dr. Franc LOBNIK
e-mail: , tel.: 041 663 713

Medicina:
izr. prof. dr. Martin DOBEIC
e-mail: , tel.: 01 477 91 40, 040 398 314

Družboslovje in humanistika:
izr. prof. dr. Andreja CIRMAN
e-mail: , tel.: 01 589 27 55 

  

Pristojnosti Programskega sveta

 • imenuje predsednika in namestnike predsednika
 • zbere prijave, sprejme sklepe o izbiri kandidatov in jih posreduje Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
 • pripravi predlog za prijavo na državne razpise za sofinanciranje doktorskega študija
 • pripravlja poročila državnim in ostalim organom in institucijam v zvezi z doktorskim izobraževanjem
 • vključuje nove predmete, ki jih predlagajo članice, izvajalke programa
 • sprejema delovni načrt doktorskega študija varstva okolja
 • analizira učinkovitost in kakovost njegovega izvajanja ter predlaga ukrepe
 • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov
 • skrbi za povezovanje in sodelovanje raziskovalnih skupin
 • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Varstvo okolja
   

Sklep Senata o imenovanju Programskega sveta doktorskega študija Varstvo okolja