1. KAJ JE LETO PLUS?

Večina študijskih dejavnosti na Univerzi v Ljubljani poteka v slovenskem jeziku. Da bi tuji študenti svoje študijske obveznosti v slovenščini lažje opravljali in se lažje vključili v slovensko okolje, je v okviru Leta plus omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Leto plus je sklop vsebin in predmetov (poleg obvezne slovenščine), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev tujim študentom omogoča podaljšanje statusa študenta. 

Prosimo upoštevajte:
Pred vpisom v Leto plus mora biti študent obvezno vpisan v enega od študijskih programov Univerze v Ljubljani. 

2. CILJNA SKUPINA

Vpišejo se lahko tuji študenti, prvič vpisani na Univerzo v Ljubljani, v študijske programe prve ali druge stopnje.

Prosimo upoštevajte:
Študentje, vpisani na doktorski študij, so vabljeni, da se vključijo v Leto plus, vendar ne morejo koristiti ECTS kreditnih točk, pridobljenih iz predmetov Leta plus pri svojem doktorskem študiju.

Leto plus ni namenjeno tujim študentom, ki se vpisujejo v programe, za katere se zahteva znanje slovenščine na ravni B2 in tudi ne študentom na izmenjavi (Erasmus+ ipd.).

3. PRIZNAVANJE ECTS KREDITNIH TOČK V OKVIRU LETA PLUS

Leto plus sestavljajo različni predmeti in obštudijske vsebine. Tuji študent, ki v prvem študijskem letu na Univerzi v Ljubljani pridobi najmanj 30 ECTS kreditnih točk, od tega vsaj 6 ECTS kreditnih točk pri slovenščini (Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 in Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2) ima pravico do enoletnega podaljšanja statusa študenta.

Kontakt: 

4. VSEBINE IN PREDMETI

 

Je študijski predmet, ki poteka v obliki tečaja slovenščine kot tujega jezika in je namenjen vsem, ki se na Univerzi v Ljubljani prvič srečujejo z organiziranim in sistematičnim učenjem slovenščine. Tečaj poteka v obliki jezikovnih vaj, pri katerih študenti aktivno sodelujejo. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno nivoju njihovega znanja slovenščine, vsebine pa dejanskim sporazumevalnim potrebam. Tečaj študente usposablja za uspešno vsakodnevno sporazumevanje v slovenskem okolju za vsakdanje in študijske potrebe. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

 

Je študijski predmet, ki poteka v obliki tečaja slovenščine kot tujega jezika in je namenjen tistim študentom, ki so že uspešno zaključili lektorat 1 predmeta Slovenščina kot tuji jezik. Študentom omogoča nadaljevanje učenja slovenščine in nadgradnjo znanja, pridobljenega na prvem tečaju. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno že doseženemu nivoju znanja, vsebine pa dejanskim sporazumevalnim potrebam, ki jih imajo študenti v akademskem okolju Univerze v Ljubljani. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

Študijski predmet, ki je namenjen tistim tujim študentom UL, ki so že uspešno zaključili predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2. Omogoča še dodatno izpopolnjevanje v znanju slovenščine. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno doseženemu nivoju znanja študentov in sporazumevalnim potrebam v akademskem okolju Univerze v Ljubljani. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

Predmet, ki obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT je namenjen tujim študentom UL, ki želijo dopolniti svoje vedenje o slovenskem jeziku in slovenski kulturi, z namenom lažjega vključevanja in vživljanja v slovensko družbo. Predmet ponuja strnjen pregled geografskih danosti, zgodovinskih dejavnikov, umetnostnozgodovinskih, literarnih in drugih kulturnih tokov, etnoloških značilnosti, političnih in gospodarskih dejavnikov, družbenih danosti in življenja v sodobni slovenski družbi. V predmet je poleg tega vključen pregled dogajanja na področju likovne umetnosti, gledališča, plesa, filma, glasbene ustvarjalnosti.

Cilj predmeta je, da študenti pridobijo znanja in kompetence za:

 • uporabo informacijskih sistemov fakultete (digitalna identiteta, spletna učilnica, študentski informacijski sistem, Eduroam),
 • uporabo knjižničnih storitev (COBISS, iskanje gradiva, razpoložljivost gradiva),
 • uporabo univerzitetnega repozitorija,
 • osnove pisanja strokovnih besedil
 • priprava pisnih poročil
 • osnove etike v pisanju (citiranje, plagiatorstvo, intelektualna lastnina)
 • pripravo interaktivnih predstavitev
 • uporabo osnovnih oblačnih orodij
 • osnovno grafično oblikovanje in vizualizacijo
 • uporabo orodja za sodelovanje in produktivnost
  (Google Drive, Dropbox, Office 365, Overleaf, ShareLaTeX),

Predmet obsega 3 ECTS KT, v obsegu 45 ur in poteka na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.Izbirno:
 

5. PRIJAVA NA LETO PLUS

Prijava na Leto plus je praviloma omogočena 1 dan po zaključku vpisa na matični članici. Prijava se opravi s pomočjo digitalne študentske identitete.

Vpis v Leto plus bo potekal od 9. 9. 2019 do 4. 10. 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Nadaljnje informacije bodo vpisani študenti prejeli na svoj elektronski naslov. 

Informacije v angleškem jeziku lahko najdete tukaj.