Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Št.
Magistrski študijski programi
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
2 leti
120
2
2 leti
120
3
2 leti
120
4
2 leti
120
5
1 leto
60
6
1 leto
60
7
1 leto
60
8
2 leti
120
9
1 leto
60
10
1 leto
60
11
2 leti
120
12
2 leti
120