Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Programi izmenjave erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.
 

1. Erasmus+ študentske izmenjave 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status "Erasmus+ študenta", če je vpisan na Univerzo v Ljubljani in je zaključil najmanj prvi letnik študija. Institucija, kjer bo potekala mobilnost, mora biti nosilka Erasmus+ listine in z njo mora imeti članica UL sklenjen medinstitucionalni sporazum. Študent podpiše pred odhodom v tujino študijski sporazum.
 

2. Erasmus+ študijske prakse 

Erasmus+ program omogoča finančno pomoč za opravljanje praktičnega usposabljanja študentov in mladih diplomantov (v času 1 leta po diplomiranju), na eni izmed evropskih visokošolskih institucij ali v podjetju in s tem omogoča študentom nepozabno kulturno, jezikovno in zrelostno izkušnjo, osebnostno rast, nova znanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev študentov.
 

3. Udeleženci

Minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent, so: status študenta na UL ali končana diploma UL. Dodatne zahteve so lahko zadostna motiviranost študenta/ke, primernost prakse, znanje jezika države, v katero odhaja na prakso itd.
Vsak študent lahko izkoristi 12 mesecev Erasmus+ mobilnosti (študij ali/in praksa na eni stopnji študija). 
 

4. Finančna pomoč

Erasmus+ finančna pomoč za študijsko izmenjavo znaša v študijskem letu 2017/18 od 330 do 430 €/ mesec, glede na državo mobilnosti. Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, ki v letu 2017/18 znaša 80€/mesec, ki ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.


 3_poglavje.jpg