Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Študijski koledar

NOVO! ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

2019/2020 PDF  2019/2020 XLS  2019/2020 BESEDILO

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

2018/2019 PDF  2018/2019 XLS  2018/2019 BESEDILO

koledarŠtudijski koledar je oblikovan na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, njegovo trajanje ne sme preseči 42 tednov v študijskem letu. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih naj članice same razporejajo izpitne roke, ki naj jih bo, če je mogoče, več v istem obdobju, in ki naj zagotovijo, da bodo imeli študentje možnost 3 kratnega opravljanja izpita pred vpisom v višji letnik.

1. Semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo Ponedeljek, 1. 10. 2018 Petek, 18. 1. 2019
Zimsko izpitno obdobje Ponedeljek, 21. 1. 2019 Petek, 15. 2. 2019

 

2. Semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo Ponedeljek, 18. 2. 2019 Petek, 31. 5. 2019
Spomladansko izp. obdobje Ponedeljek, 3. 6. 2019 Petek, 28. 6. 2019
Jesensko izpitno obdobje Ponedeljek, 19. 8. 2019 Petek, 13. 9. 2019

 

Teden univerze v Ljubljani je predviden od ponedeljka, 3. 12. 2018 do petka, 7. 12. 2018.

Članica lahko podaljša spomladansko izpitno obdobje ter začne jesensko izpitno obdobje prej oziroma ga podaljša.

Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse postopke vpisa v višje letnike izpeljati pravočasno.

Članica lahko znotraj semestrov določi pouka proste dneve in dneve nadomeščanja tako, da zagotovi nemoteno izvedbo študijskih programov v akreditiranem obsegu predvidene obremenitve študenta.

 

Arhiv študijskih koledarjev