Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji
 6. Prijavno-sprejemni postopki
 7. Cenik storitev za študente
 8. Koristne informacije za študente UL
 9. Študentski svet

Prijavno - sprejemni postopek za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen 1. februarja za prihodnje študijsko leto. Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ. Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. 

5. 12. 2018

Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu 2019/2020 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih

SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene,
 • osebe s priznano mednarodno zaščito. 

Informativni dan za zamejske Slovenvce in tuje državljane (9. 2. 2018)
Prijavno-sprejemni postopek in postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji
Zdravstveno zavarovanje med študijskim bivanjem v Republiki Sloveniji
Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Študentski dom Ljubljana
Učenje in izpiti iz znanja slovenščine

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - slovenski državljani

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk


FAQ:

       Kandidati s srednjo šolo v Sloveniji
       Kandidati s srednjo šolo v tujini

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini, 
 • tuji državljani, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji 

Število prijav in omejitve vpisa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije na Univerzi v Ljubljani

Število prijav Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz držav nečlanic Evropske unije za Univerzo v Ljubljani

Informativni dan za zamejske Slovenvce in tuje državljane (9. 2. 2018)
Prijavno-sprejemni postopek in postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji
Zdravstveno zavarovanje med študijskim bivanjem v Republiki Sloveniji
Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Študentski dom Ljubljana
Učenje in izpiti iz znanja slovenščine

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Sporazumi o sodelovanjuna področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
- Črna Gora
- Kosovo
- Makedonija
- Srbija

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani - študijsko leto 2018/2019

Univerza v Ljubljani
Visokošolska prijavno-informacijska služba
p. p. 524, 1001 Ljubljana
Kongresni trg 12


Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za slovenske državljane – uradne ure:

PONEDELJEK - ČETRTEK: 9:00 do 11:00, 14:00 do 15:00
PETEK: 9:00 do 11:00

Lea Žitnik
Tel.: 01 2418 555
E-mail:

Stane Petrič
Tel: 01 2418 502
E-mail:


Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za tuje državljane in slovenske državljane s srednjo šolo v tujini – uradne ure:

PONEDELJEK (PO TELEFONU): 9.00 do 11.00, 14.00 do 15.00

SREDA (OSEBNO): 9.00 do 11.00, 14.00 do 15.00

PETEK (PO TELEFONU): 9.00 do 11.00

Tanja Žužek
Tel.: +386 1 2418 505
E-mail:

Alenka Šuligoj
Tel.: +386 1 2418 508
E-mail: