Študijsko leto 2015/2016

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2015/2016
 

Sodobni statistični pristopi/New Developments in Statistics

Analiza omrežij

 Metodologija statističnega raziskovanja 

Obvestilo: Ponavljalne vaje bodo v petek, 29. 1. 2016, ob 14. 30 v predavalnici P-217 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Multivariatna analiza

Računalniško podprta statistika

Študijsko leto 2014/2015

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2014/2015

Urniki

Metodologija statističnega raziskovanja

Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti v podatkih

Uvod v statistiko

Računalniško podprta statistika

Sodobni statistični pristopi oz. New Developments in Statistics

Multivariatna analiza

Študijsko leto 2013/2014

Način izvajanja

Urniki

Študijsko leto 2012/2013

 Izvajanje predmetov

Urniki

Študijsko leto 2011/2012

Izvajanje predmetov 

Urniki

Študijsko leto 2010/2011

Izvajanje predmetov

Zimski semester

Letni semester

Študijsko leto 2009/2010