Modul

Koordinator

Biostatistika

Prof. dr. Andrej Blejec
E-naslov:

Ekonomska in poslovna statistika - do konca študijskega leta 2014/2015

Poslovna statistika - od leta 2015/2016 dalje

Prof. dr. Irena Ograjenšek
E-naslov:

Družboslovna statistika

Prof. dr. Aleš Žiberna
E-naslov:

Matematična statistika

Doc. dr. Dejan Velušček
E-naslov:

Psihološka statistika

Doc. dr. Gregor Sočan
E-naslov:

Tehniška statistika

Prof. dr. Gregor Dolinar
E-naslov:

Uradna statistika - do konca študijskega leta 2014/2015

Ekonomska in uradna statistika - od leta 2015/2016 dalje

Doc. dr. Mojca Bavdaž
E-naslov:

 

Pristojnosti koordinatorja modula:

  • skrbi za redno izvajanje študijskega procesa,
  • organizira pripravo urnikov,
  • skrbi za koordinacijo dela s študenti, mentorji in predavatelji,
  • v sodelovanju s članico (članicama), katere (katerih) predstavnik je, zagotavlja pravočasno nadomeščanje odsotnega učitelja v študijskem programu,
  • skrbi za izpopolnjevanje in posodabljanje predmetov iz modula in daje predloge senatu članice.