Referati za podiplomski študij članic, odgovornih izvajalk modulov

 

Članica

Modul

Kontakt

Biotehniška fakulteta,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana,
www.bf.uni-lj.si

 
Biostatistika

Vesna Ješe Janežič
01 320 30 27

Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana,
www.mf.uni-lj.si

Marija Martinčič
01 543 77 05

Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana,
www.ef.uni-lj.si

Ekonomska in uradna statistika

Petra Vranješ
01 589 26 17

Poslovna statistika

Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana,
www.fdv.uni-lj.si

Družboslovna statistika

Meta Gnidovec
01 580 51 27

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana,
www.fe.uni-lj.si

Tehniška statistika

Marjana Rebernik
01 476 84 28

Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana,
www.fmf.uni-lj.si

Matematična statistika

Anita Bartol
01 476 65 15

Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana,
www.ff.uni-lj.si

Psihološka statistika

Tanja Dečman Flis
01 241 10 51

 

Služba za doktorski študij UL (Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana)

Sergeja Mitič
Telefon: 01 241 85 36
E-pošta:

Ivana Babič
Telefon: 01 241 85 46
E-pošta: i