Home page
 1. Top news
 2. Fields of study
 3. Information guide for international students
 4. Bachelor and Single-cycle master degree programmes
 5. Master degree programmes
 6. Doctoral degree programmes
 7. Career centres, tutelage, extracurricular activities
 8. Programmes and Subjects in English
 9. Frequently asked questions
 10. Impressions
 11. Partners and Memberships
Presentation

Izberi pravi študij zase - vpiši se na Univerzo v Ljubljani

1. Slovenija
Prebivalstvo: 2 milijona
Površina: 20,273 km2
Glavno mesto: Ljubljana
Uradni jezik: slovenski
Valuta: evro
Politični sistem: demokratična republika
Članica Evropske unije od leta 2004
Najvišji vrh: Triglav (2864 m)
Obala: Jadransko morje (47 km obale)
 
2.  Ljubljana
Glavno mesto Slovenije
Površina: 275 km2
Prebivalstvo: 283,000
Povprečna temperatura v januarju: okoli 0 °C
Povprečna temperatura v juliju: nad 20 °C
Kongresni trg je eden izmed osrednjih trgov v Ljubljani, na katerem je tudi sedež Univerze v Ljubljani
 
3.  Univerza v Ljubljani
Ustanovljena leta 1919 s 5 članicami
Študijska področja: umetnost, narava in tehnika, jeziki, družboslovje, humanistika, zdravje in šport
 
Trenutno: 23 fakultet in 3 umetniške akademije
1. Akademija za glasbo
2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
4. Biotehniška fakulteta
5. Ekonomska fakulteta
6. Fakulteta za arhitekturo
7. Fakulteta za družbene vede
8. Fakulteta za elektrotehniko
9. Fakulteta za farmacijo
10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
12. Fakulteta za matematiko in fiziko
13. Fakulteta za pomorstvo in promet
14. Fakulteta za računalništvo in informatiko
15. Fakulteta za socialno delo
16. Fakulteta za strojništvo
17. Fakulteta za šport
18. Fakulteta za upravo
19. Filozofska fakulteta
20. Medicinska fakulteta
21. Naravoslovnotehniška fakulteta
22. Pedagoška fakulteta
23. Pravna fakulteta
24. Teološka fakulteta
25. Veterinarska fakulteta
26. Zdravstvena fakulteta
 
4.  Dosežki
Med najboljšimi 3 % univerz na svetu
Šanghajska lestvica (ARWU): 401-500
University Ranking by Academic Performance (URAP): 298
QS lestvica: 601 – 650
Webometrics: 292
 
5.  Univerza v Ljubljani
40.109 študentov
• 2.345 redno vpisanih tujih študentov
• 2.058 tujih študentov na izmenjavi pri nas
5.730 zaposlenih
4.027 registriranih raziskovalcev
412 mladih raziskovalcev + 7 post-docs
174 dolgoročnih raziskovalnih programov
480 raziskovalnih projektov

6.  Mednarodna partnerstva
Sporazumi:
• 8 strateških partnerstev
• 88 centralnih sporazumov
• 2.266 fakultetnih sporazumov
(od tega 1.896 Erasmus)
 
Področja sodelovanja:
• Izmenjava študentov in osebja
• Skupni raziskovalni projekti in aktivnosti
• Skupne konference, seminarji, delavnice, simpoziji itd.
• Skupni programi, dvojne diplome
 
7.  Študijski programi 2017/2018
Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi: 158 - ČASOVNICA
Magistrski študijski programi: 195 (od tega 11 skupnih)
Doktorski študijski programi: 21
 
Struktura:
3 + 2 + 3
4 + 1 + 3
5 do 6 + 3
Iskalnik po programih
 
8.  Študijski programi v angleščini
 

Članica Univerze v Ljubljani Dodiplomski študijski program v angleščini (7)
Filozofska fakulteta Anglistika, Anglistika (dvodisciplinarni), Medjezikovno posredovanje (Slovenščina-Angleščina-Nemščina, Slovenščina-Angleščina-Francoščina, Slovenščina-Angleščina-Italijanščina)
Ekonomska fakulteta Trženje, Mednarodno poslovanje (v drugem letu specializacije)
Fakulteta za elektrotehniko Elektrotehnika (Avtomatika, Informacijsko komunikacijske tehnologije, Energetika in mehatronika)
Naravoslovnotehniška fakulteta Geologija, Inženirstvo materialov

 

Članica Univerze v Ljubljani  Magistrski študijski programi v angleščini (30)
Fakulteta za upravo Uprava
Filozofska fakulteta Antični in humanistični študiji, Anglistika
Anglistika (dvodisciplinarni), Andragogika (dvopredmetni, pedagoški), Anglistika (pedagoški), Etnologija in kulturna antropologija, Etnologija in kulturna antropologija (dvodisciplinarni), Grški jezik, književnost in kultura (dvodisciplinarni), Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni, pedagoški), Tolmačenje (Jezik A-C1-C2), Latinski jezik, književnost in kultura (dvodisciplinarni), Latiniski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni, pedagoški), Prevajanje
Fakulteta za računalništvo in informatiko  Računalništvo in informatika
Ekonomska fakulteta Bančni in finančni management, Poslovodenje in organizacija, Poslovna informatika, Ekonomija, Mednarodno poslovanje, Denar in finance, Javni sektor in ekonomika okolja, Kvantitativne finance in aktuarstvo, Turizem
Fakulteta za elektrotehniko Elektrotehnika
Naravoslovnotehniška fakulteta Geologija, Metalurgija in materiali, Načrtovanje tekstilij in oblačil
Fakulteta za družbene vede Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

 

Doktorski študijski programi (21)  
Arhitektura Kineziologija
Biomedicina Pravo
Bioznanosti Znanost in inženirstvo materialov
Grajeno okolje Matematika in fizika
Kemijske znanosti Strojništvo
Računalništvo in informatika Statistika
Ekonomske in poslovne vede Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede
Elektrotehnika Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje
Varstvo okolja Teologija
Upravljanje in ekonomika javnega sektorja Pomorstvo in promet
Humanistika in družboslovje  www.uni-lj.si/study/doctoral

 
V primeru, da so vpisani tudi mednarodni študentje, predavatelji in študentje izberejo jezik, v katerem bodo potekala predavanja. Mednarodni študentje in mentorji se sporazumevajo v angleškem ali drugem tujem jeziku.
 
 
9.  Informativni dnevi
• Informativa: 26. in 27. januar 2018
• Informativni dnevi na članicah Univerze v Ljubljani akademijah / fakultetah: 9. in 10. februar 2018
• Informativni dan na rektoratu Univerze v Ljubljani: 9. februar 2018
 
10. Prijavni roki
Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
Državljani EU
• Prvi prijavni rok: od 6. februarja do 3. marca 2017
• Drugi prijavni rok: od 22. do 29. avgusta 2017
Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic EU
• Prijavni rok: od 6. februarja do 20. aprila 2017
 
Magistrski študijski programi
Prijavni roki so objavljeni v razpisu za vpis za vsak program posebej. V primeru, da ne obstaja poseben datum, je rok za oddajo prijave 10. september 2017
 
Doktorski študijski programi
Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo (od junija do septembra)

 

11.  Prijava za vpis in priznavanje tuje izobrazbe

 

• Kandidat prijavo za vpis in priznavanje tuje izobrazbe odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

• Prijavno-sprejemni postopek: vpis.tujina@uni-lj.si

• Tehnična podpora za izpolnjevanje prijave: evs-prijava.mizs@gov.si

• Priznavanje tujih zaključnih srednješolskih spričeval za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov: priznavanje@uni-lj.si

• Priznavanje tujih dodiplomskih listin (diplom) za vpis v prvi letnik podiplomskih študijskih programov in priznavanje deloma opravljenega tujega izobraževanja (delov izobraževanja) za prepis (vpis v višje letnike študija 1., 2. in 3. stopnje): postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji (članici univerze), kamor se kandidat prijavi za študij
 
12. Leto plus
Vključevanje v slovensko okolje in študij na Univerzi v Ljubljani
Ciljna skupina: tuji študenti (1. in 2. stopnja) v prvem letu študija na Univerzi v Ljubljani brez ustreznega znanja slovenščine


• Če študent pridobi vsaj 30 ECTS KT, od tega vsaj 6 ECTS KT iz slovenščine, je upravičen do podaljšanja statusa
• Za pridobitev ostalih ECTS KT študent izbere druge predmete iz izbranega študijskega programa in drugih predmetov Leta Plus
 
Začetek študijskega leta: 1. oktober
Zaključek študijskega leta: 30. september
 
13. Šolnina
Šolnino krijejo:
• Vsi študenti iz držav nečlanic Evropske unije, s katerimi Republika Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma (Slovenija ima sklenjene  sporazume z Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovom)
• Vsi študenti, ki že imajo predhodno pridobljeno enakovredno stopnjo izobrazbe
• Vsi študenti 3. stopnje
• Vsi študenti izrednega študija
 
 www.uni-lj.si/study/information/tuition
 
14. Štipendije
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Spletna stran: www.sklad-kadri.si
E-naslov:
Telefon: +386 1 434 10 80
 
15. Namestitev
Študentski domovi: Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki prejemajo štipendijo Republike Slovenije (Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje), lahko zaprosijo za dodelitev sobe v študentskem domu (www.stud-dom-lj.si)
 
Dom podiplomcev: za zaposlene študente doktorskega študija, ki imajo status mladega raziskovalca in doktorske študente brez slovenskega državljanstva in brez statusa mladega statusa raziskovalca, ki prejemajo štipendijo v Republiki Sloveniji
 
Informacije za najem sobe ali stanovanja
Zavod Študentska svetovalnica,
Brezplačna posredovalnica sob m2
Spletna stran: www.mkvadrat.si
E-naslov:
 
Druge možnosti za najem sobe ali stanovanja
www.nepremicnine.net
www.airbnb.com
www.housinganywhere.com
 
Začasne namestitve
www.visitljubljana.si/en/accommodation
 
16. Viza in zdravstveno zavarovanje 
Viza
Državljani vizumsko obveznih držav morajo imeti za vstop v Republiko Slovenijo oz. schengensko območje poleg veljavnega potnega lista tudi vizum
Predstavništva po svetu: www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu
 
Zdravstveno zavarovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: www.zzzs.si/indexeng.html
 
17. Za vse študente
Priložnosti za delo
Študentski servisi
www.studentski-servis.com/studenti/foreigners
 
Subvencionirana študentska prehrana
vsak delovni dan – 2, 63 EUR (razen od 15. julija do 15. avgusta)
več kot 700 restavracij
cene: 2,63 – 7,00 EUR
www.studentska-prehrana.si
 
Subvencioniran prevoz
subvencije.ijpp.si
 
18. Izmenjava
Na Univerzo v Ljubljani se lahko prijavite tudi v okviru izmenjave za en ali dva semestra, v primeru da je univerza, na katero ste vpisani, partnerska univerza Univerze v Ljubljani
 
Prijavni roki:
15. maj za zimski semester oz. celo študijsko leto
15. november za letni semester
 
Spletna stran: www.uni-lj.si/study/exchange
E-naslov:
 
19. Poletne šole
Poletne šole so odličen način za povečanje vašega akademskega znanja med poletnimi počitnicami
 

Spletna stran: www.uni-lj.si/studij/poletne_sole_2017
 
20. Karierni centri Univerze v Ljubljani
Vse je mogoče s pravočasnim načrtovanjem kariere
• Individualna svetovanja (izbira študijskega programa – možno tudi preko Skype-a)
• Delavnice za hitrejši in učinkovitejši prehod na trg dela
• Delavnice za pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc
• Karierni dnevi
• Povezovalni dogodki z delodajalci
 
Spletna stran: www.kc.uni-lj.si
E-naslov:
 
21. Tutorstvo in obštudijske dejavnosti
Z nami gre lažje
Tutor nudi tujim študentom ustrezno podporo pri študiju, administrativnih zadevah ter pomoč pri vključevanju v študentsko življenje in novo kulturo
 
Obštudijske dejavnosti
• Umetnost in kultura
• Družbene dejavnosti
• Športna dejavnost
 
22. Kontakt
Spletna stran: www.uni-lj.si/study
E-naslov:
 
Vabljeni k vpisu na Univerzo v Ljubljani