Težave s prikazom? Kliknite za ogled v brskalniku
MAREC 2021   |   ŠTEVILKA 21        

UvodnikZaveza Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ob 75. obletnici njenega delovanja: ustvarjamo, povezujemo, spreminjamo8. marca, na mednarodni dan žensk, je posebni jubilej praznovala tudi Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Počastili smo 75 let njenega uspešnega delovanja. V teh letih je fakulteta prehodila razgibano in zahtevno pot, na kateri so njene zgodbe pisale številne generacije učiteljev, študentov, strokovnih sodelavcev in gostov, ki so sooblikovali mozaik njene današnje podobe. To so zgodbe, ki so spremljale razvoj slovenske družbe in njenega okolja, v prvih desetletjih predvsem v okviru nekdanje Jugoslavije, v samostojni državi pa vse bolj v širšem mednarodnem okolju. To so zgodbe o uspehih, dvomih, kresanju mnenj, izzivih in odzivih nanje. Nastajale so v številnih procesih in ob različnih dogodkih, ki so jih spremljali intelektualno vrvenje, trdo delo ter želja po novih spoznanjih, po naprednem in boljšem. Danes je Ekonomska fakulteta močan steber Univerze v Ljubljani in osrednja slovenska izobraževalno-raziskovalna ustanova na področju ekonomije in poslovnih ved. Smo mednarodno uveljavljena trojno akreditirana šola, ki dosega najvišje kakovostne standarde na področju poslovno-ekonomskega izobraževanja.


Obletnice so čas pogleda v preteklost in iskanja odgovorov za prihodnje izzive. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v jubilejno leto vstopa s projektom 3C – ustvarjamo, povezujemo, spreminjamo (Create, Connect, Change). To so zaveze, ki jih želimo uveljavljati v okviru močne, povezane in povezovalne Univerze v Ljubljani, do katere imamo v slovenski družbi po več kot sto letih njenega delovanja vsi posebno odgovornost.


Srečno Ekonomska fakulteta, srečno Univerza v Ljubljani in njene članice.


podpis-tekavcic

Prof. dr. Metka Tekavčič,
dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Hitri dostop do člankovProf. dr. Dejan Verčič med najbolj citiranimi na svetu v svoji strokiAjda Zvonar,

predstavnica za odnose z javnostmi UL FDV

Profesor odnosov z javnostmi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Dejan Verčič je bil v zadnjem desetletju (2010–2019) drugi najbolj citirani raziskovalec na področju globalnih odnosov z javnostmi na svetu. To je pokazala bibliometrična analiza 521 člankov, objavljenih med letoma 1983 in 2019 v šestih najpomembnejših znanstvenih revijah. Pred njim je le James Grunig, zaslužni profesor na Univerzi v Marylandu, ZDA. Analiza je predstavljena tudi v Public Relations Review, najuglednejši znanstveni reviji na tem področju.


»Ko je pred skoraj 60 leti kanadski profesor Marshal McLuhan v knjigi Guttenbergova galaksija svet opisal s prispodobo o globalni vasi, si ni mogel predstavljati, da bomo tako kmalu sedeli v globalni sobi, v kateri se vsi neprestano in hkrati pogovarjamo z vsemi, vsi o vseh vse vemo in si stalno čez ramena kukamo v ekrane telefonov, ki so morda pametnejši od nas. Svet ima samo še en politični, gospodarski in družbeni sistem. Izobraževanje, kultura, moda, nabavne verige, pandemije, preseljevanje ljudi, proizvodnja, raziskovanje, segrevanje ozračja, trgovina, zabava … Vse je globalno in globalizacije se ne da več spraviti nazaj v steklenico. Lahko jo samo še poskušamo razumeti in nanjo vplivati,« je svoje misli za časnik Delo strnil dr. Verčič.

Ekspertna področja prof. dr. Dejana Verčiča so strateško komuniciranje, odnosi z javnostmi in interno komuniciranje.

Foto: osebni arhiv

       Na vrh       

Prometeja znanosti za odličnost v komuniciranju prof. dr. Tonetu Smoleju in projektu Vzhodnoazijske zbirke v SlovenijiKristina Zajc Božič,

samostojna strokovna sodelavka za spremljanje dejavnosti UL FF

Nacionalno priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2020 sta prejela projekt Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji in prof. dr. Tone Smolej.


Izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik z Oddelka za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL FF) je skupaj s sodelavci in sodelavkami projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji prejela priznanje za oživitev vzhodnoazijskega materiala v Sloveniji in njegovo predstavitev slovenski javnosti. Projektna skupina je izdelala podatkovno bazo vzhodnoazijskih predmetov v slovenskih muzejih in jo pretvorila v uporabniku prijazno spletno stran www.vazcollections.si.


Prof. dr. Tone Smolej z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo UL FF je prejel priznanje za ohranjanje spomina na starejše slovenske znanstvenice in znanstvenike. Leta 2016 je začel voditi projekt Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918), leta 2018 je organiziral mednarodni simpozij o slovenskih doktorandih v Gradcu, v pripravi pa je nemška monografija, ki bo izšla v prestižni seriji Publikationen aus dem Archiv der Universitat Graz. Napisal je ključno poglavje za monografijo Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je izšla ob stoletnici fakultete, ter sodeloval v več dogodkih in pogovorih za medije.


Iskrene čestitke prejemnikom.

Prof. dr. Tone Smolej in projekt Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji sta prejemnika Prometeja znanosti za odličnost v komuniciranju, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

Foto: UL FF

       Na vrh       

Jesenkova nagrajenka za življenjsko delo je prof. dr. Katarina ČufarTina Drolc,

zunanja sodelavka za področje odnosov z javnostmi UL BF

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL BF) smo prek spleta podelili tradicionalne Jesenkove nagrade. Letošnja nagrajenka za življenjsko delo je prof. dr. Katarina Čufar (njeno predstavitev si lahko ogledate na kanalu YouTube UL BF). Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomatko doktorskega študija je prejela dr. Mateja Šenica, Jesenkovo nagrado za najboljšo študentko magistrskega študija pa Maruša Skubic. V imenu nagrajenk se je zahvalila dr. Katarina Čufar: »Jesenkove nagrade smo prejele tri znanstvenice različnih generacij, kar poleg drugih podeljenih priznanj na UL BF potrjuje dobre prakse na področju žensk v znanosti in enakih možnosti, ki se jih pogosto premalo zavedamo.«


Dekanja UL BF prof. dr. Nataša Poklar Ulrih je ob podelitvi nagrad povedala: »Danes ponosno podeljujemo Jesenkove nagrade posameznicam in posameznikom, ki izstopajo iz povprečja na področju biotehnike.« Slavnostna govornica je bila alumna UL BF prof. dr. Urška Vrhovšek, ki vodi raziskovalno skupino na Inštitutu za hrano in nutricionistiko v Italiji. Izpostavila je pomen povezovanja znanja slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v tujini z institucijami v Sloveniji.

Prof. dr. Katarina Čufar z Jesenkovo nagrado. V preteklem letu je za svoje delo prejela tudi zlato plaketo Univerze v Ljubljani in Zoisovo priznanje za pomembne dosežke.

Foto: Željko Stevanić / IPF

       Na vrh       

Delimo znanje – zaključek mednarodnega projekta Podpora razvoju osnovnega zdravstvenega varstva na Madžarskemdr. Vesna Homar,

asistentka na Katedri za družinsko medicino UL MF

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je uspešno vodila in zaključila projekt Podpora razvoju osnovnega zdravstvenega varstva na Madžarskem, ki ga je financirala Evropska unija (European Comission Structural Reform Support Service, Agreement Number SRSS/S2019/020). Po vzoru odličnih slovenskih inovativnih rešitev smo v sodelovanju z madžarskimi partnerji ter slovenskimi strokovnjakinjami in strokovnjaki izdelali načrt prestrukturiranja osnovnega zdravstva na Madžarskem.


Načrt predlaga spremembe na področjih kompetenc zdravstvenih kadrov, zagotavljanja kakovosti in učnih načrtov za zdravstvene kadre ter na področju plačevanja. Vanj so vključene inovativne in napredne rešitve slovenskega osnovnega zdravstva in izobraževanja ter medprofesionalnega sodelovanja. Nastalo je pomembno in obsežno delo, ki smo ga izdali v obliki monografije.


Od madžarskih odločevalcev pa je odvisno, ali bodo predlagane rešitve tudi uresničili. V rokah imajo strokovno odličen in praktično izvedljiv načrt, v katerem smo delili tisto, kar nam največ pomeni – znanje.

       Na vrh       

Izobraževanje prihodnjih generacij na področju zdravil za napredno zdravljenjedr. Dunja Urbančič,

sodelavka na projektu UL FFA

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani (UL FFA) sodeluje v evropskem izobraževalnem projektu Erasmus+ ADVANCE, ki slušateljicam in slušateljem omogoča celovito seznanjanje s področji razvoja, izdelave in uporabe zdravil za napredno zdravljenje (angl. Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP). Tovrstna zdravila ponujajo nove prelomne možnosti za zdravljenje številnih bolezni in poškodb, na primer opeklin in kroničnih kožnih razjed, vnetnih avtoimunskih bolezni in raka. Projekt ADVANCE temelji na inovativnem tristopenjskem učnem programu, sestavljenem iz spletnih tečajev, spletnih seminarjev in dveh praktičnih enotedenskih delavnic. Predavateljice in predavatelji so vrhunske strokovnjakinje in strokovnjaki s področja ATMP.


UL FFA, skupaj z italijanskim Inštitutom za javno zdravje ISS, Univerzo KU Leuven (Belgija) in infrastrukturnim centrom EATRIS ERIC (Nizozemska), v začetku maja organizira prvo spletno delavnico, ki bo izbranim udeleženkam in udeležencem zagotovila celovit praktičen vpogled v razvoj ATMP in pridobitev e-certifikata.

       Na vrh       

50 let od začetkov prizadevanj za enake možnosti žensk in moških v akademskem prostoruAjda Zvonar,

predstavnica za odnose z javnostmi UL FDV

V mesecu, ko obeležujemo mednarodni dan žensk, je treba omeniti, da mineva tudi 50 let od začetkov prizadevanj za enake možnosti žensk in moških v akademskem prostoru. 24. februarja 1971 je asistentka na takratni Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani (UL FSPN) Maca Jogan, danes zaslužna profesorica Fakultete za družbene vede UL, univerzitetnemu svetu poslala pismo za odpravo diskriminacije po spolu. Pismo lahko v celoti preberete tukaj. Takratna FSPN in z njo celotna UL sta bili v primerjavi s tujino, ki je še več desetletij čakala na podobne zahteve žensk v znanosti, izjemno napredni. Poklanjamo se vsem posameznicam, ki so z globljim razumevanjem in lastno dejavnostjo pozivale in prispevale k spremembam, ki jih danes proslavljamo, zavedajoč se, da je trenutno stanje dosežek aktivne participacije in ne stalnica.

Zaradi predloga takrat asistentke, danes pa zaslužne profesorice dr. Mace Jogan, je bila UL prva akademska ustanova na svetu (in še več desetletij edina), ki je začela odpravljati ovire za enake možnosti žensk v znanosti.

Foto: UL FDV

       Na vrh       

Odprte prijave na Poletno šolo strojništva 2021Sanja Kejžar Kladnik,

samostojna strokovna sodelavka v službi za gospodarske zadeve in komuniciranje UL FS

Čeprav se zdi poletje še daleč, na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani že vabimo k prijavi na Poletno šolo strojništva, ki bo potekala med 17. in 20. avgustom 2021. Namenjena je osnovnošolkam in osnovnošolcem od 7. do 9. razreda ter srednješolkam in srednješolcem od 1. do 3. letnika. Poletna šola strojništva je odlična izbira za otroke ter mladostnice in mladostnike, ki jih zanima tehnika ter si želijo na zabaven in sproščen način pridobiti nova znanja.


Tokrat lahko izbirajo med trinajstimi delavnicami, med katerimi je tudi nekaj takih, ki jih bomo letos izvedli prvič. Pod vodstvom priznanih strokovnjakinj in strokovnjakov ter študentk in študentov strojništva bodo najprej načrtovali svoj izdelek, ga nato v laboratoriju izdelali in na koncu še praktično preizkusili. Za vse, ki se bodo prijavili tudi na naš spremljajoči večerni program, pa bomo pripravili zabavne večerne dejavnosti, ki se bodo udeleženkam in udeležencem zagotovo vtisnile v spomin. Vljudno vabljeni k prijavi.

Gradnja modela letala na eni od preteklih poletnih šol strojništva

Foto: Željko Stevanić

       Na vrh       

Glasba zaprtih ustPeter Štrbenk,

vodja odnosov z javnostmi in marketinga UL AG

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (UL AG) je uspešno izpeljala javni vsebinsko usmerjeni natečaj za nova zborovska dela Glasba zaprtih ust. Namen natečaja je bil spodbuditi skladateljice in skladatelje, da napišejo dela, ki ne vsebujejo besedila in zlogov, ampak se skladbe izvaja le z zaprtimi usti; mrmrajoče (it. bocca chiusa). S skladateljskim natečajem smo želeli tudi vzbuditi upanje o ponovnem skupnem muziciranju, kot nekakšen prehod na stare koncertne in vadbene tirnice, in to zgolj z zaprtimi usti.


Natečaj je imel velik odziv; 18 skladateljic in skladateljev je prijavilo 27 novih del. Soglasna odločitev komisije je bila, da nagradi štiri, za izvedbo pa priporoči še šest novonastalih kompozicij. Prvo nagrado je prejel Matej Kastelic za skladbo B.C. Etude no. 19, drugo nagrado Tina Hostnik za skladbo Izgubljeno v maski, tretjo nagrado pa sta prejela Federica Lo Pinto za skladbo Ash in Tilen Slakan za skladbo Stella Caeli. Dela bodo izvedena na slavnostnem koncertu zborov UL AG, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

       Na vrh       

Skrivnosti priprave in izvedbe dobrega spletnega nastopaPolona Stare,

samostojna strokovna sodelavka v službi za odnose z javnostmi UL FU

Javno nastopanje je za mnoge ljudi postalo stalnica. Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani (UL FU) smo zato organizirali spletni pogovor na temo »Kako se pripraviti in izpeljati dober spletni nastop?«. Svoje izkušnje in znanje so z nami delili Saša Einsiedler, komunikacijska trenerka in svetovalka; Nina Dušić Hren, psihologinja in trenerka mehkih veščin, in mag. Nandakumar Chellappan Nair, strokovnjak za področje retorike. Pogovor je moderirala mag. Veronika Petkovšek s Katedre za ekonomiko in management javnega sektorja UL FU.


Vabljeni k ogledu posnetka pogovora.

       Na vrh       

Virtualni pogled v tehnološki svet naše fakulteteVesna Paradiž,

samostojna strokovna sodelavka v službi za komuniciranje UL FE

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) smo zaradi epidemioloških razmer informativne dneve izpeljali prek spleta; šli pa smo še korak naprej – naredili smo jih brezčasne. Za vse, ki so nas v uradnih terminih zamudili, smo v sodelovanju s študentkami in študenti Multimedije pripravili spletno platformo, na kateri se lahko virtualno sprehodijo po fakulteti, se seznanijo s posameznimi smermi študija elektrotehnike in multimedije ter si ogledajo, kako sicer v živo izgledajo laboratorijske vaje.


Vrata UL FE tako tudi letos ostajajo (virtualno) odprta, da si lahko obiskovalke in obiskovalci pobliže ogledajo, kje bodo naslednjih nekaj let skupaj z nami ustvarjali nove tehnološke in prebojne zgodbe.


Kadar koli se lahko z nami srečate na https://vr.fe.uni-lj.si.

Pretekla leta so si lahko dijakinje in dijaki na informativnih dnevih laboratorijske vaje ogledali na fakulteti. Da letos ne bi bili prikrajšani, jim je na voljo spletna platforma. Na fotografiji je predstavitev študija Biomedicinske tehnike.

Foto: arhiv LMMFE

       Na vrh       

Študentska konferenca za učinkovito učenje in medsebojne odnosePolona Stare,

samostojna strokovna sodelavka v službi za odnose z javnostmi UL FU

11.Študentska konferenca Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je bila odlična priložnost za študentke in študente, da so spoznali skrivnosti učinkovitega učenja in izkoristka časa, tehnik hitrega branja ter grajenja odličnih medsebojnih odnosov.


Udeleženke in udeleženci konference so prisluhnili dvema izvrstnima predavateljicama. Mag. Irena Deželak, dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dve leti zaporedoma prestižne nagrade TOP 10 predavateljic/predavateljev v Sloveniji, je spregovorila o umetnosti vzpostavljanja odličnih odnosov ter kaj delodajalke in delodajalci iščejo pri kandidatkah in kandidatih na razgovorih za delo. Mag. Sonja Peklenik, direktorica in lastnica podjetja za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana, pa je spregovorila o učinkovitem učenju z optimizacijo časa.

       Na vrh       

Dobrodošli v skupnosti 3Cdr. Dušica Vehovar Zajc,

predstavnica za odnose z javnostmi UL EF

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL EF) v jubilejno 75. leto vstopa z dobrodelnim projektom 3C – ustvarjamo, povezujemo, spreminjamo (Create, Connect, Change). Naša odgovornost je, da prihodnjim generacijam zagotovimo najboljšo izobrazbo, ki bo temelj za povezovanje, gradnjo in ustvarjanje uspešne skupnosti. Študentke in študente ter svojo celotno akademsko družino tudi s tem projektom spodbujamo k razmišljanju in ravnanju, ki prispevata k trajnim rešitvam ter napredku in pozitivnim družbenim spremembam.


V sodelovanju z mladim zagonskim podjetjem Sailbrace smo oblikovali omejeno serijo zapestnic, pri čemer 3C simbolično predstavlja tri vrednote (ustvarjalnost, povezovanje, spremembe), ki jim na UL EF posvečamo letošnje leto:


Prvi C (Create) pomeni »ustvarjamo«: smo kreativni, unikatni, ustvarjamo ideje in si upamo sanjati.


Drugi C (Connect) pomeni »povezujemo«: mrežo ljudi, znanja, vrednot in neprecenljivih idej.


Tretji C (Change) pomeni »spreminjamo«: znanje uporabljamo za reševanje kompleksnih problemov in tako spreminjamo skupnost na bolje.


Ustvarite priložnosti, povežite ljudi in ideje, spreminjajte našo skupnost na bolje.

Projekt 3C je tudi družbeno odgovoren in dobrodelen projekt. Del sredstev od prodaje bo namenjen nakupu računalniške opreme za naše študente. Tako bomo mlade ume še uspešneje povezali ter sledili njihovi strasti ustvarjanja, povezovanja in spreminjanja.

Foto: arhiv UL EF

       Na vrh