Naslov:
Nazorjeva ul. 3, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.agrft.uni-lj.si
E-mail:

Telefon:
01 251 04 12
Faks:
01 251 04 50

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo v polju gledališča, radia, filma in televizije. Od ustanovitve 1945 do leta 1975 je delovala kot samostojni visokošolski zavod z rektorjem, nato pa je postala članica ljubljanske univerze.

Akademija na dodiplomski in podiplomski stopnji izvaja javno veljavne študijske programe za pridobitev izobrazbe s področij dramske igre, režije, dramaturgije in scenskih umetnosti, govora, giba, scenografije in kostumografije ter filmskih in televizijskih umetnosti in ved ter je nosilka umetniške dejavnosti, v katero se vključuje z  javnimi  gledališkimi  produkcijami, kratkimi dokumentarnimi in igranimi filmi ter radijskimi in televizijskimi oddajami. Predmet njene znanstvene in raziskovalne dejavnosti je preučevanje gledaliških in filmskih ved.