Naslov:
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.aluo.uni-lj.si
E-mail:

Telefon:
01 421 25 00
Faks:
01 251 90 71

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani se posveča poučevanju in raziskovanju umetniškega ustvarjanja, oblikovanja, restavriranja in konserviranja umetniških del ter teoretskih znanj iz omenjenih področij. UL ALUO si kot najvišja pedagoška in umetniška ustanova v Republiki Sloveniji, ki se ukvarja z vizualnimi umetnostmi, prizadeva ohraniti odličnost v pedagoškem, umetniškem, raziskovalnem in razvojnem strokovnem delu. Pri tem se naslanja na evropsko umetnostno, izobraževalno, znanstveno in splošno kulturno izročilo od antike dalje, utrjuje nacionalno samobitnost in povečuje razpoznavnost Slovenije v evropskem in širšem svetovnem prostoru.