Naslov:
Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.bf.uni-lj.si
E-mail:

Telefon:
01 320 30 00
Faks:
01 256 57 82

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo, ki zadeva vede o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezane proizvodne tehnologije (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija). Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na UL BF so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda). Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi postavlja fakulteto med tiste družbene ustanove, ki jih mora imeti vsak narod, ki želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto. Raziskovanje in izobraževanje, povezano z vedami o življenju in naravi, nalaga UL BF tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene podlage ter krepi družbeno ozračje za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.