Naslov:
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.fdv.uni-lj.si
E-mail:

 

Telefon:
01 580 51 00
Faks:
01 580 51 01

UL FDV je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna ustanova v Sloveniji. S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj. Njena »diferenca specifika« so raznovrstni bolonjski študijski programi, ki so odprti in ki temeljijo na prepletanju znanj in spoznanj iz vseh temeljnih družboslovnih disciplin. Ta splet je nadgrajen s temeljitimi metodološko-informacijskimi in programsko specifičnimi znanji, ki jih dopolnjuje velik delež izbirnih vsebin, organizirana praksa pa študente vseh stopenj široko strokovno in temeljito pripravi na vstop na trg delovne sile. Prednost fakultete je tudi v tem, da študente spodbuja k študiju v tujini in ga obenem omogoča. Izhajajoč iz evropske razsvetljenske tradicije, fakulteta goji duh politične in nazorske neodvisnosti, spoštovanja vseh različnosti, avtonomnosti in neformalne odnose s študenti. Tako sooblikuje svobodomiselne, kritične, ustvarjalne, komunikativne in podjetne mlade izobražence, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa bogatijo univerzalno naravo človeške vednosti ob istočasnem ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in kulturnih identitet.