Naslov:
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.fgg.uni-lj.si
E-mail:

 

 

Telefon:
01 476 85 00
Faks:
01 425 06 81

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) skrbi za izobraževanje iz gradbeništva, geodezije, okoljskega gradbeništva, stavbarstva in prostorskega načrtovanja. Malo je fakultet, kjer lahko študenti izbirajo med toliko študiji, smermi, moduli in izbirnimi predmeti. Skupna osnova vsem študijskim in znanstvenim disciplinam na UL FGG so naravni viri – zemlja, prostor, voda, zrak; naravni in umetni materiali ter izdelki. Fakulteta v življenju odpira mnoga vrata. Diplomanti po nekaj letih izobraževanja in raziskovalnega dela dobijo dobro osnovo za ustanovitev lastnega podjetja, za razvoj akademske kariere ali pa za delo v skupinah, zbranih okrog pomembnih projektov. Študiji so dinamični, spodbujajo podjetnost in ustvarjalnost ter ponujajo praktične poglede na reševanje težav in izzivov družbe. Namenjeni so študentom s posluhom za tehnične znanosti in z nagnjenjem za uporabo računalništva, ki si želijo prepletanja pisarniškega in dela na terenu. Diplomante uvršča med graditelje pomembnih objektov, med načrtovalce pomembnih sprememb, omogoča jim pestro in zanimivo delo, z ustvarjalnimi izzivi, družbi in človeštvu koristno.