Naslov:
Večna pot 113, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.fkkt.uni-lj.si
E-mail:

 

 

Telefon:
01 479 84 00
Faks:
01 241 91 44

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje v kemiji, biokemiji, kemijskem inženirstvu in tehniški varnosti, pri čemer si pri- zadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost. Na osnovi lastnega raziskovalnega dela ter svojih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje vodilne znanstvenike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje in uresničevanja trajnostnega razvoja ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter človekovih pravic. Svoje dosežke v znanosti in tehnologiji izmenjuje z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami doma in po svetu. Tako prispeva svoj delež v svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje v slovenski prostor. S sodelovanjem z gospodarstvom pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k razvoju in napredku države. Svoje raziskovanje, izobraževanje ter javno delovanje UL FKKT utemeljuje na načelih profesionalne odličnosti, zagotavljanja čim višje kakovosti, svobode ustvarjalnosti ter splošne akademske svobode sodelavcev in študentov.