Naslov:
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
Spletna stran:
www.fpp.uni-lj.si
E-mail:

 

 

Telefon:
05 676 72 50
Faks:
05 676 71 30

Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ima danes vseslovenski in tudi širši značaj v dodiplomskem izobraževanju univerzitetnih in visokošolskih strokovnih kadrov iz pomorstva in prometa, podiplomskem izobraževanju specialistov, magistrov in doktorjev prometnih znanosti ter znanstvenoraziskovalni dejavnosti v prometnih znanostih. Prometna dejavnost doživlja velike teh- nične, tehnološke in organizacijske spremembe. Spreminja se koncept transporta, procesi prometnih tehnologij posameznih prometnih panog pa se nenehno posodabljajo. Transportna logistika je s svojo strukturo in funkcijami zajela celotno gospodarstvo in družbene dejavnosti. Razvoj znanosti zlasti pri operacijskih raziskavah in informatiki zagotavlja oskrbo po načelu »just in time«, kar omogoča vse večjo konkurenčnost prometnih storitev. V pomorskem prometu prihaja do vse večje uporabe informatike in avtomatizacije. Ladje postajajo vse bolj avtomatizirane in specializirane. Spremembam na tržišču pomorskih prevozov so se prilagodila pristanišča, ki postajajo najpomembnejši logistični člen v transportni verigi.