Naslov:
Večna pot 113, 1001 Ljubljana
Spletna stran:
www.fri.uni-lj.si
E-mail:

 

Telefon:
01 479 80 00
 
051 309 751

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je največja slovenska visokošolska izobraževalna ustanova za računalništvo in informatiko z najdaljšo tradicijo izobraževanja na tem področju. Ustanovljena je bila 1. januarja 1996 po delitvi dotedanje Fakultete za elektrotehniko in računalništvo na dve fakulteti, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Fakulteto za elektrotehniko, sam študij računalništva pa se je začel že leta 1973. Osnovno poslanstvo FRI je izobraževati kakovostne strokovnjake računalništva in informatike na vseh stopnjah ter skrbeti za znanstveni in strokovni razvoj področja. Pri tem želi biti med vodilnimi fakultetami na svojem področju v srednji in JV Evropi ter biti prepoznavna v svetu. S svojimi pedagoškimi in raziskovalnimi dosežki želi prispevati k razvoju stroke in splošnemu razvoju v okolju, kjer deluje. Na prvi stopnji izvaja štiri študijske programe, univerzitetni in visokošolski strokovni program Računalništvo in informatika ter dva interdisciplinarna programa, Računalništvo in matematika skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko ter Upravna informatika skupaj s Fakulteto za upravo. Na drugi in tretji stopnji poleg osnovnih programov Računalništvo in informatika skupaj z drugimi fakultetami in univerzami sodeluje še v vrsti interdisciplinarnih programov. Poleg rednega izobraževanja skrbi še za dopolnilno izobraževanje računalniških strokovnjakov in strokovnjakov drugih strok, ki potrebujejo znanje informatike. Prav posebna in zelo osebna pa je vzgoja mladih raziskovalcev, ki se med podiplomskim študijem pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in znanstveno delo. Fakulteta tesno sodeluje z gospodarstvom in s sorodnimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini.