Naslov:
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.fsd.uni-lj.si
E-mail:

 

Telefon:
01 280 92 40
Faks:
01 280 92 70

Socialno delo se ukvarja z izjemno široko paleto ljudi, ki doživljajo različne socialne, duševne, ekonomske, zdravstvene in druge stiske. Umeščeno je v različne javne službe, deluje pa tudi v prostovoljnih in zasebnih organizacijah, v socialnih službah, v šolstvu, zdravstvu, pravosodnih organih, policiji, upravi in industriji. Izhaja iz različnih izročil in uporablja veliko različnih metod – od svetovanja in terapije, skupinskega in skupnostnega dela, usposabljanja v socialnih spretnostih do individualnega načrtovanja. Socialno delo se s temi področji ukvarja z vidika socialne pravičnosti, zmanjševanja škodljivih posledic družbenih preobrazb, z vidika vsakdanjih okoliščin in potreb ljudi, pa tudi z vidika globalnih procesov in strukturnih sprememb. Z razvijanjem in razširjanjem teoretskih konceptov, modelov in metod socialnega dela v izobraževalni proces ter v prakso socialnega dela fakulteta prispeva k temeljnim družbenim vrednotam in ciljem, kot so zagotavljanje kakovosti življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva, socialna pravičnost, dostojanstvo in enake možnosti, solidarnost in družbena integracija, preprečevanje revščine in socialne izključenosti.