Naslov:
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.fs.uni-lj.si
E-mail:

Telefon:
01 477 12 00
 
01 477 11 43
Faks:
01 251 85 67

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani ustvarjamo in prenašamo znanje, ki našim študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v mednarodno okolje. Postati želimo najpomembnejša izobraževalno-raziskovalna fakulteta z najvišjimi mednarodnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi pri strojništvu v Sloveniji, centralni in jugovzhodni Evropi, zaradi česar bomo s svojimi diplomanti in raziskovalnim delom privlačni tako za slovensko kot za mednarodno gospodarstvo ter raziskovalno-razvojne ustanove.