Naslov:
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.ff.uni-lj.si
E-mail:

 

 

Telefon:
01 241 10 00
Faks:
01 425 93 37

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem v humanistiki in družboslovju ter izobraževanju učiteljev s teh področij. Posebno pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost in za svoje študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru. UL FF namerava postati ena najboljših izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v širšem mednarodnem okolju. Izhajajoč iz svobode znanstvenega raziskovanja skrbi za znanstveni razvoj na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake. Študentom omogoča, da izkoristijo svoje talente in dosežejo zastavljene cilje v svoji karieri. Dejavno sooblikuje okolje enakosti, sožitja in medsebojne- ga spoštovanja ter s tem še naprej daje učinkovito podporo svojim diplomantom. Prispeva tudi k reševanju družbenih vprašanj in k duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti.